Tuesday, April 3, 2012

1 MALAYSIA | INSURANS SATU MALAYSIA SERENDAH RM 11.00 SETAHUN


Pos Auto Plus
Pakej Insurans Kemalangan Peribadi untuk Kenderaan Persendirian & Motorsikal untuk ketenangan minda anda serta keluarga anda.

Pelan Pendapatan Tunai Hospital
 • Dapatkan bantuan tunai jika anda dimasukkan ke hospital akibat sakit atau kemalangan.
 • Premium Insurans serendah RM80/ setahun
 • Jadual Faedah dan Premium
  Faedah Pelan
  Gold Diamond
  Tunai Harian Hospital ( Sehingga 180 hari) RM100 RM200
  Tunai Harian Rawatan Rapi (Sehingga 30 hari) RM200 RM400
  Tunai Tambahan Sekaligus
  (Kemasukan ke hospital melebihi 15 hari berturut-turut)
  RM500 RM1000
 • Jadual Premium
  Kumpulan Umur (Tahun) Gold (RM) Diamond (RM)
  18 - 35 80.00 150.00
  36 - 45 110.00 210.00
  46 - 50 145.00 280.00
  51 - 55 185.00 360.00
  56 - 60 235.00 460.00
  61 - 65 (pembaharuan sahaja ) 310.00 610.00
  * Premium tahunan termasuk duti setem

Pos Maid Protector / Skim Insurans Perlindungan Pembantu Rumah
 • Perlindungan Kemalangan Peribadi kepada Pembantu Rumah apabila berlaku kematian atau kemalangan, atau di dalam insiden yang tidak diduga dan kecederaan berlaku akibat kelalaian Pembantu Rumah anda.
 • Premium serendah RM60/ setahun
 • Jadual Faedah & Premium
  Tidak. Feadah Pelan A Pelan B Pelan C Pelan D
  1 Kematian Kemalangan/KetidakSehingga ayaan Kekal RM10,000 RM15,000 RM20,000 RM30,000 RM10,000 RM15,000 RM20,000 RM30,000
  2 Perbelanjaan Perubatan (akibat kemalangan) Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750 Sehingga RM750
  3 Perbelanjaan Pembedahan dan Hospital (akibat Kemalangan) Sehingga RM2,000 Sehingga RM2,500 Sehingga RM3,500 Sehingga RM3,500
  4 Manfaat Hospital Tunai Mingguan (Sehingga 10 Minggu) RM110 RM110 RM110 RM110
  5 Manfaat Penghantaran Pulang Sehingga RM3,500 Sehingga RM3,500 Sehingga RM3,500 Sehingga RM3,500
  6 Liabiliti Peribadi Sehingga RM2,000 Sehingga RM2,000 Sehingga RM2,000 Sehingga RM2,000
  7 Pampasan Akibat Perberhentian Kerja RM250 RM250 RM250 RM250
  Premium (Termasuk duti setem RM10)
  Tempoh insurans 12 bulan RM60 RM70 RM80 RM95
  Tempoh Insurans 24 bulan RM85 RM100 RM115 RM138

Pos Insurans 1Malaysia
 • Pos Insurans 1Malaysia ialah satu Pelan Insurans Kemalangan Peribadi yang menyediakan perlindungan apabila berlaku kematian, ketidakupayaan kekal, dimasukkan ke hospital atau kehilangan dokumen penting akibat kemalangan / kejadian ragut.
 • Pos Insurans 1 Malaysia boleh didapati di semua cawangan Pos Malaysia di seluruh negara. Dengan premium serendah RM11 setahun, anda dapat menikmati pelbagai manfaat seperti berikut:-
 • Jadual Manfaat:
  Tidak. Manfaat-Manfaat Had Tuntutan
  1 Kematian Akibat Kemalangan RM5,000
  2 Ketidakupayaan Kekal Akibat Kemalangan RM5,000
  3 Pendapatan Tunai Harian Hospital (Akibat Kemalangan) RM15 sehari hingga 30 hari
  4 Kehilangan Dokumen Akibat Ragut (MyKad dan / atau Lesen Memandu sahaja) Sehingga RM200 bagi satu kejadian
  5 Yuran Ambulans (Akibat Kemalangan) Sehingga RM300 bagi satu kejadian

Insurans Motor
 • Apabila anda membeli kenderaan bermotor, anda perlu membeli insurans motor. Insurans motor melindungi kenderaan anda, sama ada motorsikal, kereta atau lori, daripada risiko seperti kemalangan dan kecurian. Terdapat tiga jenis insurans motor, iaitu, pihak ketiga, pihak ketiga kebakaran dan kecurian; dan perlindungan komprehensif. Tahap perlindungan anda menandakan jumlah yang boleh anda tuntut sekiranya kenderaan anda mengalami kerosakan atau kerugian.
 • Skop Perlindungan
  Perlindungan Jenis
  Perlindungan Pihak Ketiga Perlindungan Pihak Ketiga, Kebakaran & Kecurian Perlindungan Komprehensif
  Liabiliti terhadap Pihak Ketiga untuk:
  • Kecederaan
  • Kematian
  • Kemusnahan/Kerosakan Harta benda
  Ya Ya Ya
  Kemusnahan/Kerosakan pada kenderaan sendiri kebakaran/kecurian secara tidak sengaja Tidak Ya Ya
  Kemusnahan/kerosakan pada kenderaan sendiri akibat kemalangan Tidak Tidak Ya
  Liabiliti kepada pemandu dan penumpang kenderaan sendiri (kecederaan, harta-benda, kematian) Tidak Tidak Tidak
 • Pengecualian
  - Insurans motor yang standard tidak melindungi risiko seperti:
  • Kematian atau kecederaan diri anda sendiri
  • Liabiliti terhadap tuntutan daripada penumpang kenderaan anda
  • Kecurian aksesori kenderaan yang tidak dipasang di kilang (stereo kereta, kerusi kulit, rim dsb) melainkan telah diisytiharkan
  • Kerugian lanjutan, susutnilai, haus dan lusuh, kerosakan mekanikal atau eletrik atau pemecahan
  • Kerugian atau kerosakan akibat kejadian semulajadi seperti banjir, ribut dan tanah runtuh.
  - Walau bagaimanapun, anda boleh membayar premium tambahan untuk melindungi pengecualian tertentu di atas seperti banjir, liabiliti anda terhadap tuntutan daripada penumpang kenderaan anda. Perlindungan bagi kaca cermin depan dan aksesori lain juga boleh diambilkira untuk mengekalkan Diskaun-Tiada-Tuntutan (No-Claim-Discount [NCD]) sekiranya berlaku kerosakan/kerugian. Adalah mustahak untuk menyemak polisi anda tentang pengecualian yang dikenakan.
 • Insurans Kenderaan dengan kerjasama panel insurans berikut :
  • Kurnia Insurance
  • MAA Assurance
  • Allianz General Insurance
  • ETIQA Insurance
  • ETIQA Takaful
  • Syarikat Takaful Malaysia
  • Malaysian Motor Insurance Pool
  •  
  sumber:http://www.pos.com.my/pos_bm/personal/bill/financial/insurance.aspx

No comments:

Post a Comment

What to Expect Working as A Security Guard?

By Fahd Pasha Are you in the market for a career that has companies hiring job seekers with little-to-no experience in the fiel...