Thursday, April 6, 2017

PESTA KERJAYA 2017 (CP17)* *Universiti Malaya*

*PESTA KERJAYA 2017 (CP17)*
*Universiti Malaya*

🗒 Tarikh: 12-13 April 2017
🏢 Tempat: Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya
⏰ Masa: 9.00 pagi - 5.00 petang

SENARAI MAJIKAN/SYARIKAT SERTAI SEPERTI BERIKUT:

1. Tenaga Nasional Berhad
2. Robert Bosch Sdn Bhd
3. Hong Leong Manufacturing Group
4. Gamuda Berhad
5. Nippon Paint (M) Sdn Bhd
6. Huawei Technologies (M) Sdn Bhd
7. Top Glove Sdn Bhd
8. Public Bank
9. ON Semiconductor Malaysia Sdn Bhd
10. Telekom Malaysia Berhad
11. Daikin Malaysia Sdn Bhd
12. UEM Group Berhad
13. IPSOS Sdn Bhd
14. Micron Semiconductor Malaysia Sdn Bhd
15. Juris Technologies Sdn Bhd
16. TFM Foundation
17. Hartalega Sdn Bhd
18. Syarikat Pembenaan Yeoh Tiong Lay Sdn Bhd
19. Pricewaterhousecoopers Associates Sdn Bhd
20. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat
21. Kossan Rubber Industries Bhd
22. Prudential Assurance (M) Bhd
23. Coca Cola Bottlers Malaysia
24. ICAEW Malaysia Limited
25. Capital Dynamics Sdn Bhd
26. Ramco Systems Sdn Bhd
27. Materialise Sdn Bhd
28. Pembinaan Mitrajaya Berhad
29. Public Mutual Berhad
30. OSK Holdings Berhad
31. Kuala Lumpur Kepong Berhad
32. Toyota Tsusho (Malaysia) Sdn Bhd
33. CP Ardent Advisory Sdn Bhd
34. CIMB Bank Berhad
35. Citibank Berhad
36. Honda Malaysia Sdn Bhd
37. Cheng & Co
38. Berjaya Corporation Berhad
39. R.E.A.L Education Group Sdn Bhd
40. Panasonic Group Malaysia Sdn. Bhd.
41. Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
42. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
43. Lotte Chemical Titan (M) Sdn Bhd
44. Amkor Technology Malaysia Sdn Bhd
45. Plexus Manufacturing Sdn Bhd
46. JobsMalaysia
47. SWM Environment Sdn Bhd
48. Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd
49. Schlumberger
50. Astro Group Services Sdn Bhd
51. Malayan Flour Mills Berhad
52. Pharmaniaga Berhad
53. Malaysian Resources Corporation Berhad
54. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
55. Graduan
56. GTI

Kepada mahasiswa/i atau alumni yang ingin mencari peluang pekerjaan bolehlah hadir dan bawa resume anda bersama.

Sekian terima kasih.
====================
👆War2kan kpd org ramai

UCAPAN YB AHLI PARLIMEN MARANG PEMBENTANGAN USUL RANG UNDANG-UNDANG AKTA355

UCAPAN YB AHLI PARLIMEN MARANG
PEMBENTANGAN USUL RANG UNDANG-UNDANG AKTA355

Mukadimah

Terima kasih Tan Sri Yang Di Pertua Dewan Rakyat,

Saya mohon untuk menyambung serta menghuraikan Usul yang telah saya bentangkan mengikut Peraturan Mesyuarat 49(1) yang dibaca bersama Peraturan Mesyuarat 28,

Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat di persidangan Dewan Rakyat pada 24 November 2016 yang lalu di Dewan Yang Mulia ini.

Tan Sri Yang di-Pertua, dan semua Ahli-Ahli Yang Berhormat Anggota Dewan Rakyat :

1. Saya berdiri pada hari ini sebagai anggota Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, dalam ruang lingkup tugas saya untuk membawa suatu Rang Undang-undang Ahli Persendirian bernama Rang Undang-undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016, yang dibenarkan oleh sistem demokrasi berparlimen yang di amalkan dalam negara kita sebagaimana mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1).

2. Saya ingin mengajak anggota Dewan pada hari ini supaya mendengar dengan deria yang terbuka, membaca dengan mata hati yang tulus, berfikir dengan penuh kematangan dan tanpa prejudis terhadap pembentangan saya ini, kerana itulah sifat yang sepatutnya kita miliki sebagai warga negara dan anggota Dewan yang bertamadun. Sikap berfikir secara berlais-lapis sehingga menimbulkan prasangka karut melampau-lampau adalah tidak bagus diamalkan terutamanya dalam Dewan yang mulia ini.

3. Saya mengambil tanggungjawab ini adalah bertepatan dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, dalam Pembukaan Penggal Parlimen, di Mesyuarat Pertama, Penggal Kelima, Parlimen Ketiga Belas, pada Isnin 6 Mac 2017 dengan titah :

“Sebagai sebuah negara yang mengamalkan prinsip wasatiyyah, atau kesederhanaan, Beta menyokong segala inisiatif yang dilaksanakan agar sebarang unsur penghinaan terhadap agama Islam dan institusinya di negara ini ditangani dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Beta berharap langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menangani penyebaran ajaran yang menyeleweng daripada Islam melalui media massa dan laman web terus dipertingkatkan termasuklah meneruskan pemerkasaan undang-undang pentadbiran agama Islam.”

4. Manakala titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong ke-14 dalam Pembukaan Penggal Parlimen di Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ketiga Belas pada 7 Mac 2016 pula mengandungi titah :

“Beta menyokong penuh segala inisiatif bagi mendaulatkan Islam sebagai agama Persekutuan dan dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan damai dinegara ini.Beta berharap langkah-langkah kearah memperkukuhkan institusi agama dan kecekapan pelaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan mahkamah syariah dapat disegerakan”.

5. Saya terpanggil untuk menjelaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 3 (1) menyatakan: “Agama Islam adalah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”.

6. Kita sepatutnya hendaklah memerdekakan fikiran kita daripada Suruhanjaya Reid yang mentafsirkan perlembagaan yang membataskan Islam dalam hal-hal yang tertentu dan tidak menjayakan Islam sebagai agama yang sempurna, lengkap dan boleh menyelesaikan masalah. Mereka menafsirkan Islam daripada perkataan “Religion” dalam bahasa Inggeris, tafsiran yang tidak berpijak dengan bahasa asal Islam daripada perkataan al-Din yang memberi makna yang menyeluruh.

7. Kita mestilah mentafsirkan Islam yang bukan hanya kepercayaan dan upacara agama atau urusan individu semata-mata, bahkan Islam adalah cara hidup yang lengkap termasuk semua bidang amalan manusia, samada peribadi, kemasyarakatan, perundangan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral, kehakiman, tadbir - urus dan cara hidup serta akhlak berpandukan wahyu dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.

8. Dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan juga menyatakan:

Fasal 1; “Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkan agamanya.”, dan

Fasal 3;“Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak: (a) menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; (b) menubuh dan menyenggara institusi-institusi bagi maksud-maksud agama atau khairat.”,

Fasal 4; “Undang-undang Negeri dan mengenai Wilayah Persekutuan, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.”

9. Dari peruntukan ini amatlah jelas bahawa orang-orang Islam berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Di sini jelas menunjukkan bahawa wujudnya


keperluan untuk urusan agama Islam ditadbir oleh orang Islam dan tidak mencampuri agama lain berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran. Manakala orang bukan Islam bebas mengamalkan agama mereka tanpa menggugat kedamaian negara, di masa yang sama tidak mengganggu-gugat amalan agama bagi orang Islam dalam negara kita ini.

10. Sejarah telah membuktikan bahawa orang yang bukan Islam bebas beragama ketika Islam memerintah dan berkuasa pada zaman kegemilangannya. Peperangan berlaku pada awal penaklukan kerana Islam ditentang hebat dengan kekerasan bersenjata dan kebebasan dakwahnya diganggu-gugat oleh pihak musuh.

11. Selepas musuh berjaya dikalahkan, negeri-negeri yang bukan Islam dibebaskan daripada kerajaan yang zalim sebelumnya. Rakyatnya yang ada di dalam negara tidak dipaksa menganut Islam, harta benda mereka tidak dirampas, rumah ibadat tidak dirobohkan, cara hidup mereka tidak diganggu, bahkan mereka dilayan dengan adil, lebih baik daripada pemerintah yang se bangsa dengan mereka.

12. Tidak ada sebarang paksaan walaupun pada masa itu kekuatan bala tentera boleh digunakan untuk kekerasan dan paksaan. Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan para sahabat yang memerintah pada masa itu sentiasa berpesan dalam perkara ini. Lihatlah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh penguasa yang adil dan berpegang kepada ajaran Islam yang tulen, bukannya yang menjadikan Islam sebagai tempelan semata-mata. Hakikat ini disedari oleh orang yang mengkaji sejarahnya dengan jujur, penuh kesedaran, beretika dan berdisiplin.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

Sejarah Akta 355

13. Saya mendengar ada kalangan di luar sana yang cuba berhujah bahawa pindaan Akta 355 adalah tidak sah dari sudut perlembagaan kerana urusan agama Islam adalah di bawah kuasa negeri. Memang benar dari satu sudut bahawa urusan agama Islam adalah urusan negeri, terletak di bawah kuasa negeri, dengan Badan Perundangan sebagai penggubal undang-undang berkaitan Islam dan Sultan atau Raja sebagai Ketua Agama Islam.

14. Izinkanlah saya menjelaskan secara ringkas bahawa berikutan daripada kedudukan Islam adalah sebahagian daripada urusan bagi negeri-negeri dan tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan negeri, maka Perkara 74 Perlembagaan Persekutuan telah menyebut tentang struktur pembahagian kuasa perundangan antara Persekutuan dan negeri-negeri.

15. Seiringan dengan peruntukan Perkara 74, Perlembagaan Persekutuan telah mengadakan Jadual Kesembilan yang dibahagikan kepada tiga senarai utama, iaitu Senarai I (Senarai Persekutuan), Senarai II (Senarai Negeri) dan Senarai III (Senarai Bersama).

16. Apabila kita merujuk Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, ianya menerangkan bidang kuasa negeri-negeri berkaitan hal ehwal Islam adalah jelas dan tidak dinafikan. Namun, negeri adalah terhad apabila tidak boleh menggubal kesalahan dan hukuman mengenai perkara-perkara yang tersenarai di bawah Senarai Persekutuan.

17. Oleh yang demikian, Parlimen diberikan kuasa oleh Perlembagaan untuk menentukan bidang kuasa Mahkamah Syariah berkaitan kesalahan dan hukuman yang boleh dibuat oleh Badan Perundangan Negeri untuk dilaksanakan di Mahkamah Syariah.

18. Dengan kata lain, Parlimen boleh membuat akta untuk menentukan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan kepada Mahkmah Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Butiran 1.

19. Secara telitinya, prinsip-prinsip yang termaktub dalam Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan adalah :

1) Terhad kepada umat Islam. Bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad hanya kepada orang yang menganut agama Islam. Oleh itu orang bukan Islam tidak perlu bimbang dengan agenda politik pihak tertentu yang cuba menakut-nakutkan masyarakat bukan Islam.

2) Terhad kepada perkara-perkara dalam Butiran 1; tidak termasuk perkara-perkara dalam Senarai Persekutuan dan perkara-perkara lain dalam Senarai Negeri.

3) Tertakluk kepada had hukuman maksimum yang diberikan oleh undang-undang persekutuan.

20. Justeru itu, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Akta 355 adalah sebuah akta yang sah dengan mengambil punca kuasa daripada Butiran 1, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

21. Akta 355 atau Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) telah diluluskan oleh Parlimen pada 3 Mac 1965 yang mulanya dikenali sebagai Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act atau Akta Mahkamah Orang-orang Islam (Bidang Kuasa Jenayah) dan hanya diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan denda tidak lebih RM 1000 dan penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya.

22. Akta 355 ini merupakan suatu akta untuk memberi bidang kuasa kepada mahkamah-mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.


23. Ketika Akta 355 dibentangkan pada tahun 1965, ahli parlimen yang membahaskan semuanya ahli-ahli Parlimen Islam sahaja dan tiada bantahan pun dari Ahli Parlimen bukan Islam walaupun ketika itu Lee Kuan Yew turut hadir sebagai Ahli Parlimen sebelum pemisahan Singapura daripada Malaysia.

24. Dalam perbahasan tersebut juga telah dibangkitkan supaya hukuman yang diletakkan adalah tidak mutlak dan boleh dipinda atau ditambah. Bidang kuasa yang dihadkan hanyalah permulaan dan ia adalah proses ke arah kesempurnaan.

25. Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu.

26. Pada tahun 1988, Akta 1965 telah disemak semula dan diubah nama kepada Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355).

27. Akta ini telah diperluaskan pemakaiannya ke negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 1989 melalui Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan). Ini adalah kerana pada ketika Akta itu digubal, Mahkamah-mahkamah Syariah belum lagi dibentuk di kedua-dua negeri tersebut. Oleh sebab itu, ahli-ahli Dewan Sabah dan Sarawak tidak perlu risau kerana akta ini sudah terpakai di Sabah dan Sarawak sejak puluhan tahun dan ianya adalah jelas tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan mahupun Perjanjian Malaysia 1963.

28. Satu lagi pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan melalui Akta Perlembagaan (Pindaan) 1988 ialah Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan bagi menyelesaikan percanggahan antara Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Syariah.

29. Selain itu juga, Parlimen telah meminda Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah, sebutan-sebutan dalam fasal itu mengenai seorang Majistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan-sebutan mengenai seorang hakim Mahkamah Syariah.

30. Oleh kerana itu jika seorang ditangkap bagi kesalahan yang boleh dibicarakan oleh Mahkamah Syariah dan ia tidak dilepaskan, orang itu hendaklah dibawa ke hadapan seorang hakim syariah dengan segera, sekiranya tiada apa-apa sebab yang berpatutan, walau bagaimanapun dalam tempoh dua puluh empat jam (tidak termasuk masa perjalanan yang perlu) dan orang itu tidak boleh ditahan selanjutnya dengan tiada kuasa hakim syariah itu. Sekurang-kurangnya pindaan itu telah menyamakan kuasa hakim Mahkamah Syariah dalam perkara itu dengan kuasa Majistret.

31. Setelah hampir 32 tahun Akta 355 tidak dipinda, maka pada 26 Mei 2016 yang lalu, saya mengambil rasa tanggungjawab dan keberanian sebagai seorang ahli Parlimen untuk mengemukakan “Usul untuk membuat Pindaan Akta 355” mengikut Peraturan Mesyuarat 49 (1) demi menyahut seruan fastabiqul khairat (berlumba-lumba melakukan kebaikan) dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh parti-parti lain.

32. Saya telah memohon kepada Tan Sri Yang Di-Pertua untuk ditangguhkan perbahasan pada hari tersebut sehingga ke hari ini bagi memberi ruang kepada ahli-ahli Dewan, tokoh-tokoh akademik, NGO-NGO, orang bukan Islam dan seluruh rakyat Malaysia untuk membuat kajian terperinci dan mengkaji berkenaan pindaan ini. Inilah sikap keterbukaan yang kami mahu tunjukkan kepada ahli dewan dan rakyat. Inilah satu-satunya cadangan pindaan akta yang dibahaskan secara terbuka disemua peringkat, diadakan jelajah, dialog, forum, wacana dan perbincangan diperingkat rakyat sebelum ianya dibentangkan dan dibahas dalam dewan yang mulia pada hari ini. Sedangkan ratusan akta yang telah dipinda melalui perbahasan dalam Dewan Rakyat tanpa melalui perbahasan awam malah tidak pun disedari oleh masyarakat awam.

33. Ini menjelaskan bahawa apa yang dibentangkan oleh saya pada hari ini, adalah tidak melalui pintu belakang, tidak mempunyai maksud tersembunyi. Ianya adalah terang benderang, ibarat bulan purnama mengambang penuh yang terbuka dilihat oleh semua manusia yang matang dan sejahtera.

Tujuan pindaan

34. Tujuan cadangan pindaan ini adalah untuk memperkasakan hukuman di Mahkamah Syariah yang pada waktu ini adalah jauh lebih rendah dari hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Sivil yang paling rendah dalam negara kita. Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM 5000 atau rotan tidak lebih enam sebatan atau gabungan hukuman itu. Bidang kuasa ini masih rendah daripada bidang kuasa Majistret Kelas Pertama yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda RM10,000 atau sebat dua belas kali atau gabungannya.

35. Secara bandingannya dan contoh untuk difahami oleh kita semua, perlindungan untuk keutuhan sistem perkahwinan kepada umat Islam adalah lebih lemah berbanding perlindungan untuk masyarakat bukan Islam. Misalnya dalam kes penipuan pendaftran perkahwinan dan sindiket kahwin palsu, hukuman untuk kesalahan ini dalam undang-undang untuk bukan Islam lebih tinggi iaiitu 10 tahun penjara dan denda RM15,000 berdasarkan seksyen 40 Akta Pembaharuan Undang-undang (Pernikahan dan Penceraian) 1976.

36. Selain itu, jika hukuman terhadap kesalahan persetubuhan luar tabie dengan haiwan di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan maka hukuman 3 tahun


penjara, RM5000 denda dan 6 sebatan untuk kesalahan terhadap manusia adalah terlalu ringan.

37. Dan terdapat juga kesalahan yang hampir sama di bawah Kanun Keseksaan dan di bawah Enakmen Jenayah Syariah seperti kesalahan sumbang mahram, kesalahan liwat, dan keterlibatan dalam pelacuran. Kadar hukuman di bawah Kanun Keseksaan jauh lebih tinggi misalnya bagi kesalahan sumbang mahram (incest) hukumannya ialah penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun (Seksyen 376B Kanun Keseksaan).

38. Hakikatnya Akta 355 ini sudah lama tidak dipinda iaitu sejak 1984, hampir 32 tahun yang lalu. Institusi Mahkamah Syariah perlu dan sewajarnya dimartabatkan sejajar Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Islam adalah agama persekutuan. Kedudukan mahkamah syariah sekarang merupakan suatu penghinaan kepada undang-undang dan institusi syariah.

39. Ada pula di luar sana pihak-pihak yang meremehkan cadangan meningkatkan hukuman sebagai salah satu cara untuk memerkasakan mahkamah syariah dalam negara kita. Di sinilah kita sebagai Ahli Dewan perlu untuk memahami proses perundangan melalui Dewan yang mulia ini, berbanding dengan kaedah pemerkasaan yang boleh dilaksanakan tanpa melalui proses perundangan dari Dewan ini.

40. Sememangnya ada berbagai langkah dan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk memperkasakan kedudukan mahkamah syariah dalam negara kita ini. Semuanya boleh dilakukan secara serentak dan boleh terus dilaksanakan sekarang oleh pihak kerajaan secara eksekutif oleh pihak yang berkuasa melalui kuasa yang diperuntukkan kepada agensi yang dipertanggungjawabkan.

41. Antara yang boleh dilaksanakan sekarang ini tanpa usul persendirian ialah: (1) memperkemaskan prosedur siasatan – pendakwaan – pembelaan supaya lebih efisien dan adil, (2) melengkapkan infrastruktur fizikal kompleks mahkamah dan susun-aturnya di berbagai peringkat, (3) memberikan latihan perundangan yang lebih terancang kepada semua lapisan Yang Arif Hakim dan kakitangan mahkamah sesuai dengan perkembangan semasa yang pantas, (4) menambahkan peruntukan kewangan dan tenaga manusia supaya kes-kes perundangan boleh dikendalikan dengan cepat; dan sebagainya.

42. Saya tegaskan sekali lagi bahawa semua langkah – langkah di atas boleh terus dilaksanakan oleh pihak eksekutif di agensi yang berkenaan sekiranya dipersetujui oleh pihak Kerajaan dalam negara kita, tanpa perlu kepada satu cadangan rang undang – undang baharu diperkenalkan.

Tan Sri Yang Di-Pertua,

43. Akta 355 yang berkuatkuasa sekarang adalah terhad kepada bidang kuasa jenayah bagi membolehkan Mahkamah-mahkamah Syariah membicarakan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum tidak melebihi 3 tahun atau apa-apa denda tidak melebihi RM5000 atau sebat tidak melebihi 6 kali atau apa-apa cantumannya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Akta asal yang ada pada masa ini adalah seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.

44. Pindaan yang saya cadangkan pula adalah terhadap provisio, di mana Akta 355 yang dicadangkan dipinda akan berbunyi seperti berikut :

Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis :

Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga puluh tahun atau denda melebihi satu ratus ribu ringgit atau sebatan satu ratus kali sebagaimana di tadbir selaras dengan tatacara jenayah Syariah atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.


Implikasi pindaan

45. Cadangan pindaan ini tidak akan mengubah atau menambah kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis-jenis kesalahan. Kuasa dan bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri berkaitan jenis kesalahan adalah kekal seumpama sedia ada, yang mana Dewan Perundangan Negeri hanya boleh membuat hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan perintah agama Islam, tetapi tidak boleh membuat hukuman atas kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada dalam Senarai Persekutuan. Akta 355 itu sendiri pada asalnya bukan berkaitan kuasa Dewan Perudangan Negeri mengenai jenis kesalahan.

46. Jika pindaan terhadap provisio dalam Akta 355 diluluskan di Parlimen, ia tidak meningkatkan kadar hukuman secara automatic, sebaliknya Dewan Undangan Negeri (DUN) bagi setiap negeri perlu meluluskan had hukuman bagi setiap kesalahan di peringkat negeri-negeri terlebih dahulu. Peluang untuk berbahas mengenai kadar hukuman yang munasabah masih terbuka di peringkat DUN, itupun sekiranya pihak berkuasa di Negeri ingin mempertimbangkan perubahan kuantum hukuman kesalahan di bawah senarai negeri.

47. Dewan Perundangan Negeri dalam masa yang sama boleh meletakkan jenis hukuman yang mendidik dan lebih ringan daripada pemenjaraan atau lebih rendah daripada sebatan, seperti parol, amaran keras dan seumpamanya.

48. Akta ini juga tidak menimbulkan implikasi ketidaksamarataan sama sekali. Perkara 8 (1) Perlembagaan Persekutuan sememangnya menegaskan semua orang adalah sama di sisi undang-undang. Kesamarataan tersebut hanya merujuk kepada kategori atau “genre” yang sama, sebagai contoh, Islam dan bukan Islam adalah bukan kategori atau genre yang sama tetapi kategori yang sama ialah hukuman yang berlainan kepada 2 kumpulan orang Islam. Walaubagaimanapun, Perkara 8 (2) Perlembagaan Persekutuan juga dengan jelas membenarkan pengecualian kepada peruntukan kewujudan undang-undang lain dalam Perlembagaan Persekutuan, ini termasuklah Akta 355.

49. Manakala untuk memahami rasional kuantum hukuman yang dicadangkan dalam pindaan ini, ianya adalah berasaskan hasrat yang melibatkan pemerkasaan bidangkuasa hukuman Mahkamah Syariah agar ia setanding dengan bidangkuasa Mahkamah Sesyen (bagi Mahkamah Sivil).

50. Maka saya mencadangkan penjara maksimum sehingga 30 tahun, di mana tempoh 30 tahun adalah bersamaan dengan hukuman Penjara Seumur Hidup (Imprisonment For Life) bagi Mahkamah Sivil, iaitu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Seksyen 3 Criminal Justice Act, “Hukuman Penjara Seumur Hidup adalah bersamaan dengan hukuman Penjara 30 tahun”. Bahkan di bawah Akta Senjata Api “Imprisonment For Life” boleh membawa maksud Penjara Sampai Mati. Hukuman “sumbang mahram” pula sebagaimana yang disebut dalam Akta 574 Kanun Keseksaan, perkara 376B boleh membawa hukuman penjara maksima 30 tahun jika sabit kesalahan.

9

51. Kuantum denda RM100,000 yang dicadangkan pula adalah mengambil kira perubahan nilai matawang selepas 32 tahun akta ini tidak dipinda. Jumlah RM5000k pada tahun 1985 (tahun pindaan nilai denda) adalah satu jumlah yang subtantial pada masa itu, jika dinisbah kepada jenis-jenis kesalahan yang boleh dihukum denda di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah. Justeru jumlah maksimum RM100,000 yang dicadangkan kini adalah mengambil kira perubahan nilai matawang dinisbahkan dengan jenis-jenis kesalahan di bawah bidangkuasa Mahkamah Syariah, agar ia dapat menggabungkan elemen untuk memberi pengajaran dan menggerunkan pesalah serta masyarakat awam. Tambahan pula, jumlah maksimum RM100,000 ini adalah jauh lebih rendah daripada bidangkuasa Mahkamah Sesyen Sivil yang diberi kuasa mengenakan denda tanpa had, bahkan sehingga mencecah jutaan ringggit, tertakluk kepada peruntukan spesifik di bawah Akta-Akta yang berkaitan.

Kekeliruan dan kebimbangan yang ditimbulkan

Kekeliruan pertama : Kononnya RUU Pindaan 355 adalah Hudud

52. Walaupun berkali-kali saya menjelaskan bahawa cadangan pindaan ini tiada kaitan dengan Hudud, tetapi nampaknya ada lagi individu dan parti parti politik tertentu dalam negara ini yang tidak cuba memahami, atau buat-buat tak faham, atau sengaja tidak mahu faham. Saya ingin menegaskan lagi bahawa hukuman potong tangan dan rejam tidak boleh dikenakan malah tidak termasuk dalam kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman seperti ini, kerana ianya bukan dalam kuasa dan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri.

53. Di masa yang sama, wujud pula kategori ekstrimis media atau pelampau media yang menabur pembohongan dan sentiasa mengulang-ngulang tajuk pemberitaan yang songsang dengan berita asal, dan mengubah apa yang diperkatakan mengikut selera mereka. Semuanya ini dilakukan tanpa rasa bersalah, tanpa tanggungjawab, seolah – olah mereka bebas berbohong sesuka hati, seolah tidak tanggungjawab dosa-pahala dalam tindakan ganas mereka.

54. Kita sama – sama tahu bahawa semuanya dusta songsang ini dilakukan supaya medianya sensasi dan laku di pasaran media. Kepada pengamal media dan media sosial beragama Islam, termasuklah pelampau papan-kunci, suka saya memperingatkan bahawa kita mempunyai perkiraan dosa-pahala dan pembalasan di hari Akhirat yang tidak terperi hukumannya. Kecualilah ada di antara kita yang merasa cerdik, hebat dan kuat untuk berdepan dengan kemurkaan Tuhan Rabbul Jalil di Hari Pembalasan Nya nanti.

55. Bagi menjelaskan kepada kalangan yang benar-benar ingin memahami, suka saya mengambil peluang ini untuk menjelaskan apakah sebenarnya hukum hudud itu. Hukum Islam ada tiga kategori iaitu hukum hudud, qisas dan takzir.


56. Hudud merangkumi kesalahan yang dinyatakan dalam al- Quran dan as-Sunnah, dan dijelaskan oleh para ilmuan Islam sepanjang zaman sebagai kesalahan jenayah: (1) mencuri (2) merompak (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak
(6) murtad.

57. Pada masa sekarang ini, semua kesalahan hudud dalam kategori (1) mencuri (2) merompakadalah berada dalam Kanun Keseksaan iaitu bidang kuasa Mahkamah Sivil.

58. Manakala kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) Minum arak (6) murtad sudah puluhan tahun diamalkan dibawah undang undang syariah di negeri masing masing (Senarai Negeri Jadual Kesembilan) dan sememangnya hanya diguna serta terpakai kepada orang Islam sahaja. Ini bukan perkara baru, kecuali akal fikiran kita tidak mahu sedar dan insaf.

59. Apa yang dicadangkan untuk diperkasakan peranan Mahkamah Syariah melalui pindaan ini adalah hanya terhadap kesalahan yang di bawah bidang kuasa negeri sahaja, iaitu untuk kesalahan (3) berzina (4) menuduh zina (5) minum arak (6) murtad.

60. Secara jelasnya, apa yang dicadangkan ialah untuk meningkatkan jumlah hukuman supaya selari dengan syariat Islam supaya jumlah hukuman pada masa ini yang hanya tertakluk kepada maksima 3 tahun penjara, RM5000 denda dan 6 kali sebatan; dapatlah dipertingkatkan kepada jumlah hukuman penjara yang lebih tinggi (ditentukan dan dikanun di negeri masing masing nanti) dan denda yang lebih munasabah, serta rotan mengikut syariat Islam dengan syarat dan jumlah sebatan yang lebih menepati syariat Islam.

61. Rotan mengikut syariat Islam pula adalah sangat berbeza dengan “rotan hukuman sivil”. Rotan mengikut syariat Islam adalah TIDAK BOLEH mencederakan,

TIDAK BOLEH dilakukan hingga kulit terkoyak atau berdarah, pukulan sebat hendaklah di merata-rata anggota tubuh kecuali muka, kepala, dada dan kemaluan. Pukulan sebat hendaklah dengan cara yang sederhana, di mana orang yang menyebat tidak boleh mengangkat rotan hingga ke paras kepalanya. Semuanya dilakukan dalam keadaan pesalah hendaklah berdiri bagi lelaki dan duduk bagi perempuan, serta memakai pakaian nipis yang menutup auratnya mengikut Hukum Syarak.

Kekeliruan kedua : Melibatkan orang bukan Islam

62. RUU Pindaan 355 adalah hak bagi penganut Islam sahaja. Maka saya menyeru supaya umat Islam bersabar dengan agama mereka berpandukan al-Quran dan As-Sunnah termasuklah dalam hubungan masyarakat majmuk di Malaysia.

63. Walaupun kewujudan masyarakat majmuk di negara kita adalah ciptaan penjajah mengikut acuannya bagi menjayakan agenda pecah dan perintah, namun al-Quran lebih mendahului petunjuk bermasyarakat majmuk dengan adil dan bersaudara di atas konsep kemanusiaan sejagat. Firman Allah SWT:

  َ َ
يأيهاٱنلاسُُإناُخلقنكمُمِنُذكرُوأنَثُوجعلنكمُشعوباُوقبائلُِِلعارفوْۚاُإنُأكرمكمُ
ِعندُٱّللُُِأتقىكمُإنُٱّللُُعِليمُخبريُ١٣ُ ُ
ِْۚ ِ
“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia -mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih

taqwanya  di  antara  kamu,  (bukan  yang  lebih  keturunan  atau  bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan Nya (akan keadaan dan amalan kamu)”. (Surah Al-Hujurat: ayat 13)

64. Kita diwajibkan berpegang kepada konsep tiada paksaan dalam beragama. Dalam masa yang sama, Islam memerintah penganutnya supaya berdialog dengan

dengan cara terbaik, khususnya bersama penganut yang mempunyai kitab suci.
َ َ Firman Allah SWT:
َٓ
۞وَلُتجِدلواُأهلُٱلِكتبُُإَلُبُٱلتُُِِهُأحسنُإَلُٱَّلِينُُظلمواُمنُهمُِۖۡوقولواُءامناُبُٱَّلِيَُُ َ
أنزلُإَلناُوأنزلُإَلكمُِإَولهناُِإَولهكمُوِحدُوَننُلُۥُمسِلمونُ٤٦ُ ُ
ِ ِ
“Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka dan katakanlah (kepada mereka ): Kami beriman kepada (al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Kitab) yang diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu , adalah Satu dan kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah
diri.” (Surah Al-Ankabut: ayat 46)

65. Saya mengajak semua pihak agar melihat Islam secara langsung daripada sumber kitab suci al-Quran secara budaya ilmu yang bijak dan sihat. Bukannya budaya ISIS dan DAESH berhujahkan senjata tanpa ilmu seperti yang dipaparkan oleh
Barat dan pelampau medianya yang merancang terhadap Islam dan penganutnya yang  dizalimi.Jangan  zalimi  Islam  dan  penganutnya  sehingga  melangkah
sempadan.

66. Izinkanlah saya membuat kesimpulan dengan bahasa yang paling mudah dan terbuka, bahawa:

(1) Cadangan ini bukanlah satu hukum hudud, dan bukan satu jalan belakang untuk melaksanakan hukum hudud, dan bukan juga satu cubaan untuk mengelirukan mana-mana pihak apatah lagi anggota Dewan yang mulia ini;

(2) Cadangan pindaan ini juga hanyalah terpakai kepada penganut Islam sahaja dalam negara kita sebagaimana kewujudan dwi-sistem mahkamah syariah dan
mahkamah sivil sejak ratusan tahun lalu;

Pindaan ini sekali-kali tidak menyebabkan berlaku perlanggaran kuasa – kuasa mahkamah sivil oleh mahkamah syariah, sekaligus menjelaskan ianya tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.

Sekian, terima kasih

Wednesday, April 5, 2017

JENAYAH PENDERAAN SEKSUAL KANAK-KANAK| STATISTIK MENUNJUKKAN PENINGKATAN YANG PERLU DIBERI PERHATIAN YANG SERIUS

FAKTA MENUNJUKKAN Sebanyak 5052 kes penderaan seksual di kalangan kanak-kanak telah direkodkan sejak lima tahun kebelakangan ini. kebanyakan kes yang dilaporkan melibatkan pelaku atau individu yang dikenali kanak-kanak tersebut.Statistik telah menunjukkan peningkatan dan ia perlu diberi perhatian yang serius.

SAMA ADA kita sedar atau tidak, kanak-kanak sering terdedah kepada pelbagai bahaya seperti kemalangan, penculikan, penderaan fizikal dan emosi serta kekejaman seksual. Berbanding jenis penderaan lain, jenayah seksual terhadap kanak-kanak adalah bentuk kekejaman yang paling teruk kerana mampu memberi kesan jangka pendek dan panjang.

KES YANG MENJADI PENGAJARAN

Kes melibatkan Richard Huckle secara tidak langsung memberi kesedaran kepada kita mengenai ancaman serius penderaan seksual yang boleh dilakukan oleh seorang pedofilia. Namun, kita mampu menarik nafas lega apabila warganegara Britain itu dikenakan hukuman penjara seumur hidup di negaranya, apabila didapati bersalah melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia dan Kemboja.

Tahun lalu  rakyat Malaysia turut melahirkan kebimbang­an apabila mereka mengetahui seorang perogol bersiri, S. Selva Kumar, akan dihantar pulang ke Malaysia selepas menjalani hukuman di Kanada. Secara perbandingan, sebenarnya lebih banyak kes penderaan seksual dilakukan oleh individu yang paling hampir dan dipercayai oleh mangsa, terutamanya ahli keluarga terdekat.

  Bayangkan penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh mangsa apabila kepercayaan yang diberikan oleh mereka dibalas dengan penderaan seksual yang kesannya kekal sehingga akhir hayat. Jika trauma yang dihadapi mang­sa tidak ditangani dengan betul, mereka akan mengalami pelbagai simptom seperti kemurungan, kegelisahan, masalah tidur, tiada selera makan, ketakutan, sukar mempercayai orang lain serta kecenderungan menjadi seorang pendera apabila dewasa.

UNDANG-UNDANG MASIH LEMAH?

Terdapat banyak kes sebegini seperti yang dilaporkan bulan lepas, melibatkan seorang penjawat awam di Kuching, Sarawak yang dijatuhi hukuman penjara selama 60 tahun dan 30 sebatan setelah mengaku bersalah terhadap tiga tuduhan merogol anak tirinya yang kini berusia 17 tahun.

Pada 30 Disember lepas, seorang lelaki yang hidup secara gelandangan dihukum penjara 80 tahun dan sebatan 110 kali oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah atas 11 pertuduhan merogol dan satu pertuduhan seks oral melibatkan anak kandungnya yang berusia 16 tahun.

Menurut Ketua Unit Siasatan Seksual Bukit Aman, DSP Tan Gee Soon, hampir kesemua mangsa penderaan seksual mengenali mereka yang melakukan perbuatan terkutuk itu. Statistik di antara 2005 dan 2015 menunjukkan secara konsisten bahawa 91 peratus pemangsa kanak-kanak ialah mereka yang dikenali mangsa.


APA KATA STATISTIK?

Dalam tempoh 10 tahun tersebut, kes sumbang mahram yang melibatkan bapa kandung me­rangkumi 23.9 peratus, diikuti bapa tiri (23 peratus), bapa saudara (18.7 peratus), abang kan­dung (12.5 peratus), sepupu (7.2 peratus), abang ipar (5.3 peratus), abang tiri (4 peratus), datuk (1.6 peratus) dan datuk tiri (1 peratus).
Menurut data yang dikumpul polis, mereka yang melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak termasuk juga kenalan keluarga, jiran, guru, anggota polis dan tentera, guru agama dan pengawal keselamatan.

Statistik polis di antara 2013 dan 2016 turut menunjukkan sebahagian besar kes rogol, mencabul kehormatan dan liwat melibatkan kanak-kanak dilakukan oleh mereka yang dikenali ­mangsa.KEKURANGAN KESEDARAN ATAU SENGAJA ?

Kita sering mengingatkan anak-anak tentang bahaya yang bakal menimpa mereka jika berkenalan dengan orang asing sedangkan di sekeliling kita sebenarnya terdapat lebih ramai yang bersikap seperti musang berbulu ayam atau haruan makan anak.
Dalam kebanyakan kes penderaan seksual kanak-kanak, laporan polis lambat atau langsung tidak dibuat kerana mangsa atau ahli keluarga mahu menjaga nama baik mereka.

Bagi kes yang melibatkan bapa atau bapa tiri, kemungkinan besar laporan polis tidak dibuat kerana mereka bimbang akan kehilangan sumber pendapatan apabila ketua keluarga dikenakan tindakan undang-undang.

Walaupun sejumlah 10,575 kes penderaan seksual melibatkan kanak-kanak telah dilaporkan di antara 2013 dan Julai 2016, dipercayai lebih banyak kes yang berlaku tidak pernah dilaporkan kepada pihak polis atas alasan sedemikian.

Tahun lepas, kita turut dikejutkan dengan laporan media asing yang mendedahkan penderaan seksual kanak-kanak di Malaysia kebanyakannya tidak berakhir dengan pendakwaan kerana kelemahan undang-undang jenayah negara.

Turut didedahkan kebanyak­an maklumat mengenai pendera­an seksual kanak-kanak tidak diketahui umum kerana terletak di bawah Akta Rahsia Rasmi.

ANCAMAN PEDOPHILIA

Kebanyakan pesalahnya adalah terdiri daripada ibu bapa, penjaga atau pihak yang rapat dengan kanak-kanak termasuk Pedophilia yang berkait rapat dengan penderaan seksual kanak-kanak

"Pedophilia bermula dengan kes Richard Huckle yang telah menggemparkan negara tahun lalu atas sabitan kesalahan merogol dan serangan seksual terhadap 23 kanak-kanak di negara ini.

ancaman Pedophilia juga boleh dilihat berdasarkan penggunaan atau pendedahan teknologi yang mudah diakses hari ini seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Impak internet serta media sosial terhadap eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak oleh seorang pemangsa Pedophilia amat meluas sehingga merangkumi ramai mangsa kanak-kanak pada satu masa.

"Ekspolitasi seks boleh berlaku secara online dan off line. Aktiviti eksploitasi online adalah memaparkan gambar lucah kanak-kanak manakala offline adalah melalui pertemuan bersemuka di mana profil kanak-kanak dan lokasi mereka juga boleh diketahui.

PERKUKUHKAN RANG UNDANG-UNDANG

Akta Kanak-kanak yang dipinda tahun lepas mengenakan hukuman denda maksimum RM50,000 dan penjara sehingga 20 tahun kepada mereka yang didapati bersalah melakukan penderaan atau membiarkan kanak-kanak tanpa jagaan berbanding hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara sehingga 10 tahun sebelum pindaan dibuat.
Di bawah undang-undang baharu itu, mahkamah khas akan diwujudkan bagi mempercepatkan perbicaraan kes jenayah seksual melibatkan kanak-kanak. Dilaporkan hakim dan pihak pendakwa di mahkamah khas tersebut adalah mereka yang mahir dalam bidang berkenaan manakala kes terbabit perlu di­selesaikan dalam tempoh setahun.

Akta itu juga mengandungi peruntukan yang membolehkan pihak ketiga membuat laporan berkaitan kes penderaan kanak-kanak kerana pada masa ini ha­nya keluarga terdekat, doktor dan penjaga kanak-kanak diberi tanggungjawab tersebut.

Peruntukan ini amat penting bagi memastikan orang ramai menjalankan peranan mereka untuk menangani penderaan kanak-kanak secara serius dan bertanggungjawab.

Undang-undang yang lebih ketat dan hukuman berat tidak akan memberi makna sekiranya kita sebagai anggota masyarakat tidak mahu melaksanakan tanggungjawab untuk membantu pihak berkuasa menahan mereka yang bersikap umpama “musang” dan “haruan” dalam kalang­an masyarakat.


PINDAAN RANG UNDANG-UNDANG

Undang-undang (RUU) Kesalahan-kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 diluluskan Dewan Rakyat .

RUU bertujuan melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual ini dicadang terpakai kepada kanak-kanak bawah umur 18 tahun, selaras Akta Kanak-Kanak 2001.

RUU itu menaikkan status kanak-kanak untuk memberi keterangan tanpa sokongan walaupun undang-undang sedia ada ketika ini menyatakan sebaliknya. Bagaimanapun pihak mahkamah masih mempunyai kuasa untuk memberi pertimbangan sama ada mereka (kanak-kanak) boleh memberikan keterangan.

"Tiada definisi umur berhemah kanak-kanak, tetapi mahkamah memutuskan usia mentah adalah antara umur 13 tahun ke bawah. Oleh itu umur kanak-kanak bijak adalah dalam lingkungan 14 sehingga 18 tahun, mereka ini boleh memberi keterangan secara bersumpah,"
Secar dasarnya,  Bagi menentukan umur kanak-kanak, pihak pendakwa akan memohon Polis Diraja Malaysia untuk kanak-kanak terlibat menjalani ujian dan sekiranya disahkan kanak-kanak akta-akta sedia ada adalah terpakai,".

Mengikut RUU itu juga, mana-mana orang yang membuat, menghasilkan, mengarahkan pembuatan atau penghasilan pornografi kanak-kanak boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 30 tahun dan hendaklah dihukum sebat tidak kurang enam sebatan, jika sabit kesalahan.

RUU itu juga menyebut individu yang melakukan kesalahan amang seksual fizikal boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh dihukum dengan sebatan, jika sabit kesalahan.

Ini termasuk menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak, membuatkan kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian orang itu atau melakukan kontak fizikal dengan kanak-kanak tanpa persetubuhan.

Bagi amang seksual bukan fizikal seperti melakukan aktiviti bersifat seksual di hadapan kanak-kanak selain mengikuti atau memerhati atau menghubungi seseorang kanak-kanak dengan apa cara berulang kali atau kerap, individu yang melakukan kesalahan itu boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya.

RUU itu juga memperuntukkan mana-mana orang yang tidak memberikan maklumat mengenai perlakuan atau niat mana-mana individu untuk melakukan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000.

APAKAH MASYARAKAT KITA SEDAR ATAU BUAT TIDAK PEDULI??

Walaupun pelbagai pihak mengambil langkah atau tindakan untuk menentang kes jenayah seksual melibatkan kanak-kanak jika tiada sokongan daripada masyarakat maka segala undang-undang yang digubal adalah setakat mengeluarkan air liur sahaja. Bagi saya pendidikan atau kesedaran terhadap Seksual harus menjadi senahagian daripada sistem pendidikan yang sedai ada.

Ramai kes melibatkan jenayah seksual kanak-kanak ditutup oleh ahli kelarganya kerana kononya ingin menjaga air muka atau maruah keluarga yang selebihnya hilang begitu sahaja. Siapakah harus dipertanggungjawabkan ? Apakah tiada kesudahan bagi mengatasi masalah ini? Haruskah kita tunggu sehingga lebih ramai Richard Huckle menular ke Malaysia untuk memusnahkan #futureMalaysia.

Terpulang kepada anda…… jika kita terlambat maka kita akan tengelam. Kita Harus bertindak mengenalpasti punca dan cara penyelesaian supaya kes sebegini tidak berulang lagi…

#NegarakuMalaysiaSUMBER:

TAN SRI LEE LAM THYE- Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia.
SHANKER RAJ AYANGER- Exco Yayasan Pencegahan Jenayah Negeri Selangor.

PARLIMEN MALAYSIA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT


MALAYSIA | Will have a generation of economically marginalized youth?

The unemployment rate in Malaysia came in at 3.4 percent in August of 2018, unchanged from the corresponding month of the previous year. ...