Tuesday, July 19, 2011

RAKYAT TANGGUNGJAWAB BERLAKU ADIL


YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak, yang mengambil alih teraju kepimpinan kerajaan pada 3 April 2009, mengumumkan pendekatan transformasi untuk memperkasa dan melonjak ekonomi negara kepada peringkat yang lebih tinggi agar rakyat Malaysia menikmati berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.


Dalam konteks mempercepatkan proses transformasi negara, Najib meletakkan enam Bidang Berhasilan Utama Negara (NKRA) sebagai bidang tumpuan dan Petunjuk Keberhasilan Pencapaian Negara (KPI) sebagai kayu ukur bagi kerajaan dan rakyat mengukur prestasi kementerian-kementerian yang menjadi pelaksana, malah kerajaan kepimpinan beliau.


Pendekatan NKRA sebagai bidang tumpuan dan KPI sebagai kayu pengukur prestasi agensi pelaksana jarang sekali digunakan dalam sektor awam. Namun, YAB Dato’ Seri Mohd.Najib Tun Razak memperkenalkan methodologi NKRA dan KPI pada pertamakalinya dalam pentadbiran kerajaan persekutuan agar rakyat diberi peluang untuk membuat penilaian dan keputusan terhadap prestasi penyampaian agensi-agensi kerajaan dalam melaksanakan program pembangunan dan penyampaian perkhidmatan berpaksikan kepentingan rakyat.


Enam Bidang NKRA yang dipertanggunjawabkan kepada menteri, kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan untuk dilaksanakan dalam menterjemahkan prinsip 1Malaysia: ‘Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’, sejak bulan Januari 2010 adalah seperti berikut:


1.NKRA: Mengurangkan kadar jenayah (Dato’ Seri Hishamuddin, Kementerian Dalam Negeri).

KPI: Kerajaan menetapkan sasaran pengurangan kadar jenayah 5 petatus secara keseluruhan dan 20 % jenayah jalanan pada penghujung 2010.


2.NKRA: Mencegah amalan rasuah (Menteri di Jabatan Perdana Menteri- Dato’ Seri Nazri Aziz).


KPI: Sasaran diperingkat nasional untuk meningkatkan skor CPI daripada 4.5 kepada 4.9 menjelang 2012.


3.NKRA: Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan (YAB Tan Sri Muyuddin Yassin, Menteri Kementerian Pelajaran Malaysia)
KPI: Kerajaan menetapkan meningkatkan kadar kanak-kanak Malaysia yang terdiri daripada peringkat umur 4+ dan 5+ dapat akses pendidikan pra-sekolah daripada 60% kepada 80% menjelang 2012. Hampir 30,000 tenaga pengajar pra-sekolah akan dilantih dalam tempoh masa tiga tahun untuk menyapaikan pendidikan yang berkualiti kepada kanak-kanak pra-sekolah.


Sebanyak 100 buah sekolah terdiri daripada sekolah bestari,kluster,trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi men jelang 2012.


4.NKRA: Meningkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah (Kementerian Pembangunan wanita,keluarga dan masyarakat)


KPI:
i. Mencapai matlamat miskin tegar sifar menjelang tahun 2010 (Rekod menunjukkan terdapat 45,000 ketua isi rumah miskin tegar di seluruh negara).
ii. Mengurangkan kemiskinan daripada kadar 3.6 % kepada 2.8 % .
iii. Bantuan kebajikan untuk rakayat yang didaftar dibayar pada 1
haribulan Setiap bulan.
I iv. Menambah jumlah usahawan dikalangan wanita sejumlah 4,000
orang menjelang 2012.
· i program amanah ikhtiar Malaysia.


5.NKRA: Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman (Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah).


KPI:
Mi. Membina jalan baru sepanjang 7,000 km untuk kemudahan penduduk desa.
iii. Memastikan akses kepada air bersih dan akses kepda bekalan elektrik 24 jam. liputan rangkaian jalan luar bandar di semenanjung akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun, 5km dari kemudahan jalan berturap. meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di sabah dan sarawak pada penghujung tahun 2012 supaya kemudahan air dapat dinikmati oleh 60,000 buah rumah.


iii. Meningkatkan liputan bekalan elektrik di sarawak dan sabah kepada 95% pada akhir tahun 2012 yang akan dinikmati oleh 80,000 buah rumah. kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah orang asli di semenanjung pada akhir tahun 2012. kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan miskin menjelang 2012 di seluruh malaysia.6.NKRA: Menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana (Kementerian Pengangkutan Malaysia)


KPI:
Meningkatkan peratusan penggunaan sistem pengangkutan awam daripada 16% Kepada 25 % dikalangan penduduk lembah Klang Pada penghujung tahun 2012.


PETUNJUK-PETUNJUK POSITIF NKRA


Petunjuk-petunjuk pencapaian yang dikecap sejak januari 2010 adalah seperti berikut:


NKRA 1 bagi mengurangkan jenayah memperlihatkan lebih daripada 14,000 anggota Polis bersama-sama dengan 3,000 anggota RELA dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) , ditugaskan semula (redeployed) di 50 kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah atau “hot spots”. Peningkatan rondaan oleh agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan awam termasuk skim rondaan sukarela (SRSs) untuk mencegah jenayah dalam kawasan tumpuan telah berjaya mengurangkan kadar jenayah seperti disasarkan. Kadar jenayah telah menurun 16 peratus pada keseluruhannya dan kadar jenayah jalanan yang merangkumi ragut dan rompakan tanpa senjata turun 38.2 peratus dalam masa 9 bulan iaitu sehingga bulan september 2010. Sejumlah 29 initiatif yang dilaksanakan oleh Polis untuk mengurangkan kadar jenayah dijangka akan berhasil seperti disasarkan dalam NKRA.


NKRA 2 bagi membanteras rasuah pula, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat telah diluluskan oleh Parlimen dan di kuatkuasakan mulai 15 Disember 2010. Usaha menangkap pegawai-pegawai sektor awam dan swasta yang terlibat dalam kes rasuah di pertingkatkan. Mata Indeks CPI Rasuah Malaysia pula mencatat 4.4 mata yang jelas menunjukkan persepsi rakyat meyakini terhadap usah-usaha SPRM menangani rasuah.

NKRA 3 yang ditetapkan untuk menyediakan akses prasekolah yang berkualiti dan kemampuan pula melihatkan seramai ramai 18,000 kanak-kanak menerima manfaat daripada 929 kelas prasekolah.

NKRA 4 bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah memperlihatkan hampir 44,000 rumah kos rendah ditawarkan dengan harga RM 21,500–35,000 sebuah kepada penghuni masing-masing yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah.


Sejumlah 6,639 keluarga dikenal pasti di Perak untuk di bantu mengatasi kemiskinan. Konsep program 1Azam diperkenalkan untuk melahirkan kumpulan wanita yang mencebur dalan perniagaan kecil termasuk pertanian, job-matching dan perkhidmatan. Semua keluarga yang disifatkan sebagai miskin tegar yang mendapat pendapatan kurang daripada RM1,500 didaftar dalam sistem e-Kasih dan bantuan wang kebajikan kepada kumpulan sasaran dibayar pada awal bulan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mengiatkan usaha menangani kemiskinan tegar di kalangan penduduk bandar dan desa melalui program Welfare Assistance Model dan Socio-Economic Assistance Scheme dalam mencapai sasaran NKRA.


NKRA 5 bagi memperkasa prasana luar Bandar, RMK10 dan badjet 2011 telah mengariskan projek dan memperuntukan badjet untuk membina jalan baru, meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012 supaya kemudahan air dapat dinikmati oleh 60,000 buah rumah, meningkatkan liputan bekalan elektrik di Sarawak dan Sabah kepada 95% pada akhir tahun 2012 yang akan dinikmati oleh 80,000 buah rumah. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah orang asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.


Laporan terakhir Kementerian pembangunan luar Bandar menunjukkan 7,249 km jalan baru dijangka siap menjelang 2012 termasuk 317.61 km di Semenanjung, 213.5 km di Sabah dan 60.59 km di Sarawak dan pencapaian ini merupakan pencapaian mencecah sasaran yang ditetapkan dalam NKRA.

Berhubung dengan bekalan letrik, sejumlah 19,401 rumah disediakan dengan bekalan tetap letrik. Ini menunjukkan hampir 99.6 % unit rumah di Semenanjung (705 unit), 81% di Sabah(10,694 unit) dan 73% di Sarawak (8002 unit) yang terletak di desa telah dibekalkan kemudahan letrik.


Sementara itu, sejumlah 8,858 unit rumah di Semenanjung, 688 unit di sabah dan 2597 unit di Sarawak telah disediakan bekalan air bersih yang dirawat. Sejumlah 360,000 unit rumah dijangka akan disediakan kemudahan bekalan air berish yang dirawat menjelang tahun 2012.


NKRA 6 untuk membaiki kemudahan pengangkutan awam memperlihatkan usaha-usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-bandar utama dapat dipertingkatkan dan berjaya menghasilkan peningkatan kadar pengguna bas awam bandar kepada 13 peratus.Kemudahan LRT di Lembah Kelang akan diperintingkatkan malah perjalanan ke Ampang ditambahkan sepanjang 17.7 km dan perjalanan ke Kelana Jaya ditambahkan sepanjang 17 km supaya jumlah pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang dapat di pertingkatkan kepada 96,000 pengguna sehari dalam perjalanan Kelana Jaya dan 66,000 pengguna sehari dalam perjalanan Ampang .

Sesungguhnya, pelaksanaan GTP dan ETP dengan pakej perangsang ekonomi serta beberapa tindakan perubahan dan pengenalan inovasi telah berjaya meningkatkan keberkesanan dan kecekapan jentera pentadbiran kerajaan malah meningkatkan prestasi pencapaian perkhidmatan agensi-agensi kerajaan. Hakikatnya, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kejayaan yang menakjubkan dimana pembangunan ekonomi mencatit 9.5 peratus bagi separuh tahun pertama. Peningkatan ini merupakan kadar yang paling tinggi pencapaiannya dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini.


Pendekatan baru yang dilaksanakan oleh kerajaan kepimpinan Najib telah memberi sumbangan yang amat menggalakan dalam bidang ekonomi. Mengikut World Competitiveness Yearbook (WCY), Malaysia telah melonjakkan kedudukannya ke tangga 10 dalam daya saing sedunia pada tahun 2010 berbanding dengan tangga ke 18 pada tahun 2009. Malah, Malaysia mencatatkan rekod cemerlang 2 kategori daripada empat kategori daya saing di persada dunia iaitu kecekapan kerajaan (government efficiency) dari tangga 19 ke tangga 9 dan kecekapan perniagaan (business efficiency) dari tangga 13 ke tangga 4.


Sesungguhnya, enam bidang NKRA boleh diibaratkan sebagai enam mata pelajaran dan KPI pula boleh diibaratkan sebagai markah pencapaian pelaksanaan NKRA. Najib menyeru rakyat menilai kerajaan kepimpinan beliau berdasarkan prestasi kerajaan beliau dan bukan berasaskan kepada rhetorik politik dan janji-janji yang yang tidak logik atau praktikal. Beliau berkata “Saya mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat dimaklum dan diketahui agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran yang ditetapkan".


Sekirannya, guru-guru selaku pemeriksa diipertanggungjawabkan berlaku adil untuk menentukan markah yang memperolehi oleh pelajar-pelajar dalam mata pelajaran peperiksaan disekolah, maka Rakyat pula dipertanggungjawabkan untuk berlaku adil menilai prestasi pencapaian NKRA berdasarkan KPI yang diteapkan. Sekiranya kerajaan dapat mencapai KPI yang ditentukan untuk NKRA masing-masing, maka rakyat selaku pemeriksa bertanggungjawap menilai pelaksanaan NKRA oleh kementerian-kementerian, sekaligus kerajaan yang melakukannya.


Dalam konteks ini, rakyat yang mementingkan kebenaran dan keadilan terlaksana, bertanggunjawab berlaku adil agar kerajaan yang berjaya melaksanakan NKRA dengan cemerlang dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dihargai malah disokong. Apakah rakyat menghargai keberanian Najib Tun Razak meletakkan agenda transformasi secara amnya dan NKRA dan KPI secara khususnya sebagai pertaruhan dalam medan politik Malaysia ? Rakyat berhak menentukannya.

PERUNTUKAN KHAS NAJIB TUN RAZAK UNTUK MEMBANGUNKAN SOSIAL-EKONOMI KAUM INDIA


YAB DATO’ SERI MOHD NAJIB TUN RAZAK MENGUMUMKAN GAGASAN 1MALAYSIA UNTUK MENGKUKUHKAN PERPADUAN DI KALANGAN RAKYAT MALAYSIA.

GAGASAN 1MALAYSIA MERAIKAN KEMAJMUKAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM DAN MENJAMIN TIDAK ADA SATU KUMPULAN MASYARAKAT PUN YANG MERASA MEREKA TERTINGGAL DALAM ARUS PERDANA PEMBANGUNAN NEGARA.

KERAJAAN PENTADBIRAN DATO’ SERI MOHD.NAJIB TUN RAZAK AMAT PRIHATIN TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI SEMUA KAUM. KUMPULAN KAUM YANG MEMERLUKAN BANTUAN KERAJAAN DIBERIKAN BANTUAN AGAR MENJAMIN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP 1MALAYSIA.

SEHUBUNGAN INI, PEMBANGUNAN KAUM INDIA JUGA DIBERI TUMPUAN OLEH KERAJAAN KEPIMPINAN DATO’ SERI MOHD.NAJIB TUN RAZAK.

ANTARA PERUNTUKAN BANTUAN KHAS YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN DATO’ SERI NAJIB TUN RAZAK UNTUK MEMBANTU KAUM INDIA SEJAK BELIAU DILANTIK SEBAGAI PERDANA MENTERI ADALAH SEPERTI BERIKUT:

1. PERUNTUKAN RM 10 JUTA DILULUSKAN BAGI PUSAT TUISHEN ‘SRI MURUGAN

CENTRE’ YANG MEMBANTU MEMBIMBING PELAJAR-PELAJAR INDIA

MENGHADAPI PEPERIKSAAN SPM/STPM.

2. YAYASAN 1MALAYSIA MENYALURKAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA 50

PELAJAR INDIA CEMERLANG SEJUMLAH RM15,000.00 SEORANG .

3. PERATUS KEMASUKAN KAUM INDIA DALAM SEKTOR AWAM (PERKHIDMATAN

KERAJAAN) DINAIKKAN DARI 4.1% KEPADA 7. 4 % DI MASA DEPAN.

4. MENYEDIAKAN PERUNTUKAN BANTUAN RM 50 JUTA BAGI BAIK PULIH SEKOLAH-

SEKOLAH TAMIL DI SELURUH NEGARA.

5. MEMBUAT TETAPAN BILANGAN PELAJAR-PELAJAR INDIA YANG MENERIMA

BIASASISWA PERSEKUTUAN DITAMBAH PADA MASA DEPAN. SEJUMLAH 316

DARIPADA 1011 YANG HADIR TEMUDUGA BIASISWA JPA TELAH DITAWARKAN

BIASISWA JPA. SEJUMLAH 1810 PELAJAR TELAH MEMOHON UNTUK BIASISWA

JPA DARIPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN. INI ADALAH TERMASUK 126

PELAJAR BAGI MENERUSKAN PENDIDIKAN DALAM BIDANG PERUBATAN,

DENTISTRY, PHARMACY,UNDANG-UNDANG DAN KEJURUTERAAN.

6. PERUNTUKAN RM 200 JUTA DISEDIAKAN BAGI PROGRAM LATIHANH

KEMAHIRAN INDUSTRI KUMPULAN BELIA INDIA.

7. MENINGKATKAN PELUANG MENDAPAT KONTRAK BAGI KONTRAKTOR INDIA

DALAM SEKTOR KERAJAAN.

8. PNB MEMPERUNTUKKAN RM 500 JUTA (AMANAH SAHAM 1MALAYSIA) SAHAM

BAGI MENINGKATKAN PERATUS EKUITI KAUM INDIA DALAM SEKTOR

KORPORAT DALAM NEGARA.

9. BILANGAN PENERIMA BIASISWA UNTUK PELAJAR-PELAJAR SPM YANG LULUS

DENGAN CEMERLANG DINAIKKAN DARIPADA 120 PELAJAR KEPADA 316 PELAJAR

BAGI TAHUN 2010.

10. PADA JULUNGKALINYA KAUM INDIA DIPERUNTUKKAN 15% (RM 53.5 JUTA)

DARIPADA JUMLAH SAHAM (RM499.5 JUTA)YANG DISEDIAKAN OLEH PNB.

11. PEMBINAAN SEBUAH SEKOLAH TAMIL BARU,SRJK(T) SG.SALAK, DILULUSKAN

DENGAN SERTA MERTA BAGI KEPENTINGAN PELAJAR-PELAJAR TAMIL DI

KAWASAN SILIAU DI NEGERI SEMBILAN.

12. LEBIH DARIPADA 4 ORANG DILANTIK SEBAGAI DUTA MALAYSIA DI LUAR

NEGARA.

13. PERUNTUKAN GERAN RM 2 JUTA DISEDIAKAN KEPADA PERSATAUAN PENIAGA-

PENIAGA INDIA MALAYSIA UNTUK MEMBANTU PENIAGA-PENIAGA INDIA.

14. LEBIH DARIPADA RM 3.2 JUTA DISEDIAKAN BAGI TUJUAN BAIK PULIH TEMPAT

IBADAT (KUIL) HINDU DI SELURUH MALAYSIA.

15. PERUNTUKAN SEJUMLAH RM 20 JUTA DISEDIAKAN BAGI MEMBANTU PENIAGA-

PENIAGA KECIL KAUM INDIA (PROGRAM TEKUN) DALAM BUDGET 2010.

16. SEJUMLAH RM 1,060 JUTA DISEDIAKAN UNTUK MEMBINA DAN BAIK PULIH SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DISELURUH NEGARA.

17. PERUNTUKAN SEJUMLAH RM130 JUTA DISEDIAKAN UNTUK MEMBANGUN DAN

MEMAJUKAN SEKOLAH-SEKOLAH TAMIL DISELURUH NEGARA.

18. PERUNTUKAN SEJUMLAH RM 20 JUTA DISALURKAN KEPADA KEMENTERIAN

SUMBER MANUSIA UNTUK MELATIH GOLONGAN BELIA INDIA DALAM BIDANG

PERINDUSTRIAN.

19. PERUNTUKAN RM 70 JUTA SETIAP TAHUN BAGI TUJUAN BAIK PULIH SEKOLAH

BANTUAN MODAL SELAMA DUA TAHUN (2011-2012)

20. PERUNTUKAN RM109 JUTA UNTUK PERLUASAN KEMUDAHAN AIR PAIP KE

LADANG-LADANG YANG SIZENYA BERLUAS 1,000 EKAR DAN YANG TERLETAK

BERHAMPIRAN (5 KM ) DENGAN SALURAN UTAMA PAIP AIR KERAJAAN.

21. BANTUAN RM 2,000 SEBULAN UNTUK BAYARAN AIR DAN ELEKTRIK BAGI

SEKOLAH-SEKOLAH BANTUAN MODAL.

22. MEMBENTUK JKKK DI LADANG-LADANG DAN DIKAWASAN RAMAI PENDUDUK

INDIA BERMASTAUTIN UNTUK MEMELIHARA KEPENTINGAN KAUM INDIA.

23. PERUNTUKAN RM70 JUTA DISEDIAKAN UNTUK MENYEDIAKAN HOSTEL

1MALAYSIA UNTUK MEMUATKAN PELAJAR-PELAJAR DARIPADA SEMUA KAUM.

24. AMANAH IKHTIAR MALAYSIA DISEDIAKAN UNTUK MEMBANTU WANITA

TERMASUK WANITA INDIA.

25. PERUNTUKAN RM35 JUTA UNTUK PROGRAM TEKUN NASIONAL UNTUK

MENYEDIAKAN PINJAMAN KEPADA PENIAGA-PENIAGA KECIL BELIA.

26. PERUNTUKAN SEJMLAH RM 109 JUTA DISEDIAKAN UNTUK MENYEDIAKAN

KEMUDAHAN ASAS DI 182 LADANG DAN KAWASAN PENDALAMAN DI SELURUH

MALAYSIA.

27. PERUNTUKAN SEBANYAK RM150 JUTA DISEDIAKAN UNTUK MELATIH 20,000

ORANG PELAJAR-PELAJAR DARIPADA LADANG DAN PINGGIR BANDAR YANG

TERCICIR DAN GAGAL DALAM PEPERIKSAAN SEKOLAH.

28. PERUNTUKAN SEBANYAKA RM 500 JUTA UNTUK MELATIH DAN MENYDIAKAN

BANTUAN OLEH KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA KEPADA PENIAGA KECILL.

29. SKIM PEMBIYAAN PERUMAHAN KOS RENDAH DENGAN PERUNTUKAN RM 50

JUTA MELALAUI BANK SIMPANAN NASIONAL UNTUK PEKERJA LADANG.

PINJAMAN RM60,000 DISEDIKAN DENGAN FAEDAH 4 PERATUS.

30. KELULUSAN PERUNTUKAN RM 10 JUTA UNTUK PROJEK KEMUDAHAN

PENGANGKUTAN RAIL-CAR DI BATU CAVES.

31. MENJADIKAN KAWASAN BRICKFIELDS SEBAGAI KAWASAN LITTLE-INDIA BAGI

MEMARTABATKAN WARISAN (HERITAGE) KAUM INDIA DI MALAYSIA YANG

MENDAPAT PENGHARGAAN TINGGI DARIPADA PERDANA MENTERI INDIA.


32. KERAJAAN TELAH MENYEDIAKAN PERUNTUKAN RM 20 JUTA RINGGIT KEPADA

USAHAWAN KECIL KAUM INDIA YANG MERUPAKAN TAMBAHAN KEPADA

PERUNTUKAN SEDIA ADA RM 15 JUTA RINGGIT DARIAPADA RM 200 JUTA

RINGGIT YANG DIPERUNTUKKAN KEPADA TABUNG KUMPULAN USAHA NIAGA

(TEKUN).


33. PERUNTUKAN SEBANYAK RM230,000.00 DISEDIAKAN UNTUK PERTUBUHAN

HINDU YOUTH MALAYSIA (NGO) MELALUI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA.


34. KERAJAAN PUSAT MENYEDIAKAN PERUNTUKAN RM 100,000 UNTUK BAIK PULIH

KUIL HINDU DILADANG KERILLA, KELANTAN YANG DILAPORKAN BINA PADA

TAHUN 1932.


PENYEDIAAN PERUNTUKAN TERSEBUT JELAS MEMBUKTIKAN KERAJAAN KEPIMPINAN YAB DATO SERI MOHD.NAJIB TUN RAZAK PRIHATIN TERHADAP PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDIA.

NAJIB TUN RAZAK SPECIAL PROVISIONS FOR DEVELOPING THE SOCIAL-ECONOMIC INDIANS

YAB DATO 'SERI MOHD NAJIB TUN RAZAK 1Malaysia concept ANNOUNCES FOR UNITY AMONG THE PEOPLE reaffirm MALAYSIA.
1Malaysia concept celebrates the diversity multiracial and NO ONE WARRANT THE COMMUNITY WHO FEEL THEY left in the mainstream of the development.
GOVERNMENT ADMINISTRATION DATO 'SERI MOHD.NAJIB TUN RAZAK VERY CARING FOR SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALL PEOPLE. THE PEOPLE NEED HELP GOVERNMENT ASSISTANCE TO BE BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE WARRANT 1MALAYSIA.
FURTHER TO THIS, THE DEVELOPMENT OF INDIA GIVEN BY THE GOVERNMENT LEADERSHIP FOCUS DATO 'SERI MOHD.NAJIB TUN RAZAK.
PROVISION OF SPECIAL ASSISTANCE PROVIDED BY GOVERNMENT DATO 'SERI NAJIB TUN RAZAK INDIA TO HELP PEOPLE SINCE he was appointed PRIME MINISTER ARE AS FOLLOWS:

1. PROVISIONS RM 10 MILLION APPROVED FOR CENTRE TUISHEN 'Sri Murugan
CENTRE 'GUIDE TO HELP STUDENTS INDIA
THE EXAMINATION SPM / STPM.
2. EDUCATION ASSISTANCE FOUNDATION TO 1MALAYSIA channel 50
SOME EXCELLENT STUDENT INDIA RM15, 000.00 A.
3. THE ADMISSION PERCENTAGE OF INDIA IN THE PUBLIC SECTOR (SERVICE
GOVERNMENT) INCREASED FROM 4.1% TO 7. 4% IN THE FUTURE.
4. PROVISIONS PROVIDE ASSISTANCE RM 50 MILLION FOR SCHOOL-GOOD TROUBLESHOOTING
TAMIL SCHOOLS THROUGHOUT THE COUNTRY.
5. FOR SETTING THE NUMBER OF STUDENTS WHO RECEIVE INDIA
FEDERAL BIASASISWA ADDED IN THE FUTURE. SOME 316
FROM 1011 TO ATTEND THE INTERVIEW JPA SCHOLARSHIP OFFERED
JPA SCHOLARSHIP. 1810 SOME STUDENTS HAVE TO APPLY FOR SCHOLARSHIPS
PSD FROM THE FEDERAL GOVERNMENT. THIS IS INCLUDING 126
FOR CONTINUING MEDICAL EDUCATION,
DENTISTRY, PHARMACY, LAW AND ENGINEERING.
6. RM 200 MILLION ALLOCATION FOR THE PROGRAM PROVIDED LATIHANH
YOUTH GROUP INDIA INDUSTRY SKILLS.
7. OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE CONTRACT FOR CONTRACTORS INDIA
IN THE GOVERNMENT.
8. PNB ALLOT RM 500 MILLION (UNIT TRUST 1MALAYSIA) SHARE
PERCENT RAISE EQUITY FOR INDIAN TRIBES IN THE
CORPORATE IN THE COUNTRY.
9. RECIPIENTS OF SCHOLARSHIPS TO STUDENTS WHO PASSED SPM
EXCELLENT WITH INCREASED FROM 120 TO 316 STUDENTS STUDENTS
FOR THE YEAR 2010.
10. INDIAN TRIBES IN JULUNGKALINYA ASIDE 15% (RM 53.5 MILLION)
NUMBER OF SHARES (RM499.5 MILLION) IS PROVIDED BY PNB.
11. TAMIL NEW SCHOOL CONSTRUCTION, SJK (T) SG.SALAK, APPROVED
IMMEDIATELY FOR THE INTERESTS OF STUDENTS IN TAMIL
SILIAU AREAS IN NINE STATES.
12. MORE THAN 4 PERSONS APPOINTED AS AMBASSADOR IN FOREIGN
COUNTRY.
13. RM 2 MILLION GRANT ALLOCATION AVAILABLE TO DEALERS-PERSATAUAN
DEALERS INDIA INDONESIA TO HELP DEALERS-DEALERS INDIA.
14. MORE FROM RM 3.2 MILLION AVAILABLE FOR THE PURPOSE OF GOOD TROUBLESHOOTING
WORSHIP (Temple) HINDU THROUGHOUT MALAYSIA.
15. SOME PROVISIONS RM 20 MILLION AVAILABLE TO HELP DEALERS-
THE SMALL TRADERS INDIA (TEKUN PROGRAM) IN BUDGET 2010.
16. SOME RM 1.060 MILLION TO BUILD AND BETTER PREPARED FOR TROUBLESHOOTING PRIMARY SCHOOLS throughout the country.
17. SOME PROVISIONS RM130 MILLION AVAILABLE FOR DEVELOPING AND
IMPROVING SCHOOLS OF TAMIL Around.
18. SOME PROVISIONS RM 20 million to be earmarked TO MINISTRY
HUMAN RESOURCE TRAINING FOR THE YOUTH IN INDIA
INDUSTRIAL.
19. PROVISIONS RM 70 MILLION PER YEAR FOR A GOOD SCHOOL TROUBLESHOOTING
CAPITAL ASSISTANCE FOR TWO YEARS (2011-2012)
20. RM109 MILLION PROVISION FOR EXPANSION OF FACILITIES TO WATER PIPE
FARMS-FARM sizenya BERLUAS 1000 acres LOCATED
NEAREST (5 KM) WITH GOVERNMENT CHANNEL WATER MAIN PIPE.
21. RM 2,000 PER MONTH FOR ASSISTANCE PAYMENTS FOR WATER AND ELECTRICITY
AIDED SCHOOLS.
22. JKKK CREATING THE ESTATE-ESTATE AND MANY PEOPLE area
INDIA RESIDENT FOR ENSURING THE INTERESTS OF INDIAN TRIBES.
23. RM70 MILLION ALLOCATION AVAILABLE TO PROVIDE HOSTEL
1MALAYSIA to load STUDENTS OF ALL PEOPLE.
24. Ikhtiar Malaysia AVAILABLE TO HELP WOMEN
INCLUDING WOMEN INDIA.
25. RM35 MILLION ALLOCATION FOR PROGRAMS FOR NATIONAL TEKUN
PROVIDE LOANS TO YOUTH small businessmen.
26. SEJMLAH RM 109 MILLION ALLOCATION AVAILABLE TO PROVIDE
BASIC FACILITIES IN THE 182 FIELD AND THROUGHOUT rural areas
MALAYSIA.
27. PROVISION OF RM150 MILLION AVAILABLE FOR TRAINING 20.000
STUDENTS FROM THE FARM AND URBAN FRINGES
Dropouts AND FAILURE IN SCHOOL EXAMINATION.
28. SEBANYAKA RM 500 MILLION ALLOCATION FOR TRAINING AND MENYDIAKAN
ASSISTANCE BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCES TO DEALERS KECILL.
29. LOW-COST HOUSING SCHEME WITH Pembiayaan PROVISIONS RM 50
NATIONAL SAVINGS BANK MELALAUI MILLION FOR FARM WORKERS.
LOAN RM60, 000 DISEDIKAN WITH 4 PERCENT INTEREST.
30. APPROVAL OF ALLOCATION OF RM 10 MILLION FOR PROJECTS FACILITIES
Rail Transportation-CAR in Batu Caves.
31. Brickfields MAKING AS LITTLE-INDIA AREA FOR
Recognising (HERITAGE) THE INDIAN IN MALAYSIA
HIGH RECOGNITION OF THE PRIME MINISTER OF INDIA.

32. Government has allocated RM 20 million to
INDIAN TRIBES OF SMALL ENTREPRENEURS WHO ARE IN ADDITION TO
EXISTING PROVISIONS RM 15 million DARIAPADA RM 200 MILLION
RINGGIT PROVIDED TO FUND VENTURE GROUP
(TEKUN).

33. PROVISION OF RM230, 000.00 AVAILABLE FOR ESTABLISHMENT
HINDU YOUTH MALAYSIAN (NGOs) THROUGH THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCES.

34. CENTRAL GOVERNMENT MAKES PROVISION RM 100,000 to repair
KERILLA farm Hindu temples, KELANTAN IS DECLARED IN ARCHITECTURE
YEAR 1932.

PREPARATION OF THE PROVISIONS OF THE CLEAR PROOF OF GOVERNMENT LEADERSHIP MOHD.NAJIB YAB DATO SERI TUN RAZAK CARING FOR COMMUNITY DEVELOPMENT INDIA.

BERSIH STRATEGI untuk menipu RAKYAT DIDEDAHKAN!

Di Malaysia, pilihan raya yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (ECM). Ahli-ahli ECM yang dilantik oleh H.M. Yang diPertuan Agong di bawah Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, selepas berunding dengan Majlis kemerdekaan Rulers.The ECM adalah dilindungi di bawah Perkara 114 (3).

Pada masa ini, terdapat 222 kerusi di Dewan Rakyat dan 576 kerusi dalam 13 Dewan Undangan Negeri. Dalam tahun 2008, terdapat 10,92 juta pengundi berdaftar dan 7427 tempat mengundi. Pengundian bagi pilihan raya umum lepas yang diadakan pada tahun 2008 adalah 8.161.039 atau 76 peratus daripada jumlah pengundi yang berdaftar. Ini pula yang besar itu, adalah satu petunjuk yang jelas bahawa majoriti pengundi gembira dan bebas untuk melaksanakan hak-hak mengundi mereka dalam sistem pilihan raya yang sedia ada.

Pakatan pembangkang antara DAP, PKR dan PAS memenangi 82 kerusi di Dewan Rakyat dan 196 kerusi dalam Dewan Undangan 13 negeri. Bagaimana mungkin untuk pakatan pembangkang untuk memenangi kerusi yang begitu banyak dan membentuk kerajaan mereka di 5 negeri jika pilihan raya itu tidak dijalankan secara adil. Kemenangan mengagumkan daripada parti-parti pembangkang adalah bukti yang jelas dan kuat bahawa pilihan raya di Malaysia dijalankan secara adil. Seterusnya besar daripada juga menunjukkan bahawa tidak ada rig undi, manipulasi atau gangguan daripada pihak berkuasa negeri dalam mengendalikan pilihan raya.

Walau bagaimanapun, BERSIH mendakwa bahawa sistem pilihan raya di Malaysia bukan satu sistem yang bersih dan adil. Tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, dakwaan yang dibuat oleh BERSIH adalah tidak berasas tetapi bermotifkan politik. Pada mulanya, BERSIH meletakkan 17 cadangan ke ECM untuk meningkatkan sistem pilihan raya. ECM dan BERSIH bertemu beberapa kali mencapai beberapa pemahaman.

Akhir sekali, BERSIH bersetuju untuk meletakkan hanya 8 syor-syor kepada ECM. ECM juga bersetuju untuk mengkaji cadangan yang dikemukakan oleh BERSIH. Syor 8 yang dicadangkan oleh BERSIH tidak dapat diselesaikan dengan segera kerana ECM tidak mempunyai kuasa perundangan. Ahli-ahli Parlimen untuk membahaskan perubahan yang dicadangkan di Parlimen dan Parlimen untuk meluluskan undang-undang untuk membuat perubahan dalam sistem pengundian.

Tetapi, BERSIH tidak mempunyai kesabaran untuk menunggu bagi proses yang wajar untuk mengambil tempat dan mengejutkan semua orang, BERSIH mengubah cadangan 8 mereka kepada permintaan. BERSIH menggesa rakyat berkumpul di berkuat kuasa sepenuhnya, perhimpunan yang menyalahi undang-undang pada 9 Julai 2011 untuk menuntut perubahan segera dalam sistem pengundian. Langkah ini dilihat sebagai ugutan.

BERSIH memaksa ECM dan kerajaan untuk bertindak mengikut kehendak mereka. BERSIH juga muncul untuk bekerjasama dengan parti pembangkang dalam memanggil satu perhimpunan awam. Ahli-ahli BERSIH yang dilaporkan berkumpul di jalan-jalan dan tempat awam tanpa permit Polis, satu tindakan yang melanggar undang-undang yang sedia ada Malaysia. Adalah jelas kini bahawa BERSIH mengambil langkah keganasan bermakna untuk mencapai agenda mereka. BERSIH juga menggesa dan menggalakkan orang ramai untuk pergi ke jalan-jalan untuk memprotes terhadap institusi kerajaan, iaitu ECM.

Dengan langkah ini menyalahi undang-undang, BERSIH 'mewujudkan persepsi bahawa ECM adalah tidak boleh dipercayai. BERSIH penyaman minda rakyat untuk menyalahkan sistem pilihan raya jika mereka gagal untuk memenangi kerusi yang mereka mahu dalam pilihan raya umum ke-13.

Monday, July 18, 2011

perangkaan kemasukan pelajar ke IPTA


sir,kajian terakhir atas jmlah kemasukan pelajar ke IPTA

SIVANESAN TAMILSELVAM

IT OFFICER
VISI L.A SECURITY FORCE SDN BHD (434877-K)
NO:37-3-1 
LORONG BATU NILAM 1A
BANDAR BUKIT TINGGI,
41200 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
WEB:nesan3.blogspot.com
EMAIL:nesansivanesan@yahoo.com
TEL: 03-3323 4422
FAX:03-3323 4343

NOTHING IS IMPOSSIBLESunday, July 17, 2011

OPERASI BASUH 3.0DAKWAAN BERSIH 1: CLEAN THE ELECTORAL ROLL (MEMBERISHKAN DAFTAR PEMILIH)
FAKTA SEBENAR

1. Daftar Pemililih adalah didaftar berdasarkan nombor kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).Hanya seorang warga Negara Malaysia sahaja dibenarkan daftar sebagai pemilih. Seorang pemilih hanya boleh daftar sebagai pemilih untuk mengundi dalam satu Kawasan pilihan raya (constituency) sahaja. Pemilih boleh sahkan daftarannya secara on-line dalam rekod Pemilih Berdaftar yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).SPR akan menyimpan rekod pemilih keseluruhan dalam Principal Electoral Roll. Pada masa yang sama SPR akan sentiasa mengemaskankinikan nama pemilih dalam daftar pemilih setiap 4 bulan sekali dan simpan dalam daftar Supplementary Roll.Nama-nama yang baru daftar akan dipamirkan untuk perhatian orang ramai . Sekiranya ada sebarang bantahan maka pihak SPR akan semak bantahan dengan sewajarnya. Dafar pemilih yang telah disemak akan di wartakan dan terus digunakan sebagai daftar pemilih sekiranya berlaku pilihan raya.

DAKWAAN BERSIH 2: REFORM POSTAL VOTE (MANSUHKAN UNDI POS)
FAKTA SEBENAR

Setiap pemilih yang berdaftar berhak mengundi dalam pilihan raya berdasarkan undang Election Regulations 2002 (Registration of Elections) dan Election (Postal votings) Regulations 2003. Sekiranya seorang pemilih tidak dapat hadir ke station mengundi pada hari mengundi kerana terpaksa menjalankan tugas kepentingan negara , maka pemilih itu dibenarkan untuk mengundi lebih awal daripada hari mengundi dipusat-pusat mengundi yang disediakan ditempat mereka bertugas. Pemilih yang digolongkan dalam kumpulan ini (Absent Voters) adalah ahli pasukan tentera, Polis, pegawai kerajaan yang bertgas di luar Negara dan isteri mereka termasuk pelajar-pelajar dan isteri mereka di luar Negara.Kertas undi akan dihantar kepada pihak berkuasa yang berkenaan dan kertas undi yang telah diundi daripada kumpulan tersebut hendaklah sampai kepada pihak ppejabat RO atau Returning Officer kawasan pilihan raya yang ertentu sebelum pukul 5 petang hari mengundi supaya dapat dimasukkan dalam peti kertas undi untuk dikira. Namun, kaedah undi Pos telah dimansuhkan tahun lepas.

DAKWAAN BERSIH 3: USE INDELIBLE INK (PENGGUNAAN DAKWAT)
FAKTA SEBENAR

Cadangan menggunakan dakwat adalah satu kaedah ketinggalan zaman (out dated) dan tidak digunakan dalam negara-negara yang berstatus maju. Malaysia sebagai negara maju harus memikir hadapan dan bukan menoleh ke belakang . Malaysia harus memikir cara dan kaedah yang lebih baik daripada dakwat untuk meningkat ketelusan perjalanan pilihan raya. Kajian menunjukkan penggunaan dakwat akan menimbulkan pelbagai masalah pada hari undi kerana ia berkaitan dengan pilihan cita rasa peribadi seseorang pemilih malah memerlukan pindaan peraturan pilihan raya. Namun, SPR sedang mengkaji penggunaan biometrik dalam pilihan raya akan datang selaras dengan status Malaysia sebagai sebuah negara maju.

DAKWAAN BERSIH 4: FREE & FAIR ACCESS TO MEDIA
FAKTA SEBENAR

SPR dan kerajaan tidak menghalang parti-parti politik yang bertanding menjalankan propaganda mereka melalui media pilihan mereka. Pada masa sekarang parti-parti politik, terutamanya parti politik pembangkang dibenarkan menggunakan media sosial dan cetak untuk mensajikan pemikiran politik mereka tanpa sebarang sekatan dan batasan asalkan tidak melanggar syarat-sayarat dan peruntukan yang ditentukan dalam Sedition act, printing presses and Publication Act 1984, Official Secret Act 1972, Communication and Multi Media Act 1998 . Kerajaan BN juga didapati menyediakan kemudahan jalur lebar yang menembusi hampir 60% dan dijangka mencapai penembusan 70 % menjelang akhir tahun ini di seluruh pelusuk negara supaya rakyat dapat menggunakan internet untuk mdenyampai dan berkongsi maklumat termasuk maklumat politik. Ini adalah jelas membuktikan bahawa parti-parti politik bebas menggunakan media di Malaysia berbanding dengan kebanyakan Negara di dunia.

DAKWAAN BERSIH 5: MINIMUM 21 DAYS CAMPAIGN PERIOD (21 HARI UNTUK KEMPEN)
FAKTA SEBENAR

Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang keturunan,agama ,bahasa dan kepercayaan. Mengambil kira kepelbagaian demografi pemilih, maka hari berkempan selama 10- 14 hari adalah memadai untuk berkempen. Dalam konteks Malaysia, pemilih sudah membuat keputusan siapakah parti pilhan mereka sebelum hari mengundi. Mereka hanya menunggu hari mengundi untuk membuang undi.Jadi tidaklah perlu untuk memanjangkan hari kempen sehingga 21 hari.

DAKWAAN BERSIH 6 : STRENGTHEN PUBLIC INSTITUTIONS (MENGUATKAN INSTITUSI KERAJAAN )
DAKWAAN BERSIH 7 : STOP CORRUPTION (MENCEGAH RASUAH)
DAKWAAN BERSIH 8: STOP DIRTY POLITICS (ELAK POLITIK KOTOR)
FAKTA SEBENAR

Tuntutan 6,7 dan 8 adalah merupakan tanggapan parti pembangkang malah satu dakwaan yang tidak berasas. Pihak SPR sentiasa memastikan tidak ada mana-mana parti politik yang bertanding salah gunakan institusi kerajaan, amalkan rasuah dan menggunakan taktik kotor untuk meraih undi. Kemenangan besar parti pembangkang dalam pilihan raya umum 2008 malah PAS terus menguasai Negeri Kelantan hampir 21 tahun adalah jelas pihak SPR berjaya mengawal dan membendung perkara-perkara tersebut tidak berlaku dalam pilihan raya di Malaysia. Parti pembangkang menangi 82 kerusi daripada 222 kerusi Parlimen dan 196 kerusi daripada 505 kerusi Dewan Undangan Negeri di 13 negeri .Disamping itu, parti pembangkang juga memenagi beberapa pilihan raya kecil. Malah Berjaya menubuhkan kerajaan dalam lima buah negeri selepas PRU12. Apakah ini tidak membuktikan agensi kerajaan bebas dan tidak campur tangan dalam politik, kebebasan media terpelihara, memastikan pengundi tidak di pengaruhi dengan rasuah dan SPR mengurus pilihanraya tanpa tekanan daripada mana-manapihak,khususnya parti memerintah (BN).

KESIMPULAN
LAPAN DAKWAAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH BERSIH ADALAH TIDAK BERASAS MALAH MERUPAKAN SATU MUSLIHAT PARTI PEMBANGKANG MENGGUDAKAN KUMPULAN BERSIH UNTUK (CONSPIRASI) MENJEJASKAN IMEJ SPR SEKALIGUS PENTADBIRAN KERAJAAN KEPIMPINAN DATO SERI NAJIB TUN RAZAK MENJELANG PRU13. RAKYAT YANG BERTANGGUNGJAWAB HARUS MEMAHAMI TAKTIK KOTOR PARTI PEMBANGKANG DALAM MEMAJUKAN LAPAN TUNTUTAN MEREKA MELALUI ‘BERSIH’ KONONNYA UNTUK MEMBERSIHKAN PILIHAN RAYA DI MALAYSIA. BERDASARKAN PENJELASAN TERSEBUT, DAPAT BUAT KESIMPULAN BAHAWA LAPAN DAKWAAN YANG DIBUAT OLEH BERSIH ADALAH LEBIH BERSIFAT POLITIK DAN TIDAK BERKAITAN DENGAN USAHA MENAMBAH BAIK PENGURUSAN PILIHAN RAYA DI MALAYSIA.

ADAKAH KONSEP "NEGARA KEBAJIKAN" MEMBERIKAN FAEDAH KEPADA SEMUA LAPISAN MASYARAKAT?

KONSEP ‘Negara Kebajikan’ (Welfare State) adalah sesuatu yang bersifat relatif dan normatif. ‘Negara kebajikan’ boleh didefinisikan  sebagai satu konsep di mana kerajaan bertanggungjawab menyediakan kebajikan kepada  rakyat menerusi program-program pembangunan yang dilaksanakan. Dalam istilah ekonomi ia disebut sebagai ‘material welfare’ atau ‘kebajikan kebendaan, iaitu usaha menaikkan taraf hidup rakyat. Ia juga disebut sebagai ‘kebajikan sosial’ yang bertujuan untuk membina kesejahteraan hidup (well-being) rakyat.
Tujuan negara kebajikan adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sejak dulu lagi segala macam program pembangunan kerajaan adalah bertujuan  meningkatkan taraf  hidup rakyat. Memang secara asasnya kita akan mengatakan bahawa itu adalah menjadi kewajipan utama kerajaan. Namun, jika diteliti secara mendalam maka kita dapati bahawa kerajaan melaksanakan lebih daripada itu.
Menurut Bergson fungsi ‘kebajikan sosial’ berkait rapat dengan semua angkubah yang terlibat dalam pembangunan ekonomi negara. Ia menggambarkan satu hubungan rapat di antara kebajikan masyarakat seluruhnya dengan pembangunan ekonomi dalam sesebuah negara itu (Siti Rohani Yahya, 1985). Ia juga berkait rapat dengan pengagihan ekonomi (kekayaan) negara.
Usaha pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan kerajaan merupakan salah satu bentuk ‘kebajikan’ yang mempunyai kaitan langsung dengan pengagihan ekonomi negara. Pembasmian kemiskinan mula dilaksanakan di bawah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Satu kajian yang dijalankan oleh Malaysian Institute of  Economic Research (MIER) pada Oktober 2005 mendapati bahawa DEB berjaya memperbaiki taraf hidup rakyat serta berjaya merapatkan jurang ekonomi antara-kaum.
Semasa DEB mula dilaksanakan, kadar kemiskinan negara berada pada paras 52.4 peratus. Namun, ia berjaya diturunkan kepada 16.5 peratus ketika DEB ditamatkan (1990). Dispariti pendapatan purata  luar bandar  dan  bandar  menurun dari 1:2.14 (1970) kepada 1:1.70 dalam tahun 1990. Lompang dispariti pendapatan antara kaum juga turut menurun.
Kadar kemiskinan negara terus menurun kepada 5.7 peratus pada tahun 2004 dan pada tahun 2007 ia turun kepada 3.6 peratus. Hari ini, pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan keutamaan untuk menghapuskan kemiskinan tegar serta mengurangkan kadar kemiskinan ke paras paling rendah. Di bawah Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) berkaitan meningkat taraf hidup berpendapatan rendah, kerajaan telah menetapkan 12 spektrum bagi membantu golongan terbabit keluar dari kepompong kemiskinan.
Ia merangkumi pendidikan dan latihan, kesihatan, kemudahan asas, kewangan dan kebendaan, advokasi, kemudahan awam, penempatan pekerajaan. skim Insurans takaful berkelompok, skim mikro kredit, pensturukturan semula subsidi, transisi dan integrasi dan Kemudahan Perumahan.
Untuk membantu masyarakat luar bandar atau warga desa mencapai pendapatan yang lebih tinggi maka kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berusaha memperkasakan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), memperbanyak pembangunan wilayah berkonsepkan Agropolitan, menyuntik nilai-nilai komersial dalam produk luar bandar serta meluaskan pasaran produk terbabit ke luar negara melalui pelbagai strategi pemasaran dan penggunaan ICT.
Program 1AZAM pula  adalah merangkumi empat bidang iaitu Azam Kerja, AZAM Khidmat, AZAM Niaga dan AZAM Tani akan dilaksanakan bagi meningkatkan produktiviti golongan miskin.
Selain itu, kerajaan menyalurkan pelbagai bentuk bantuan bagi membantu golongan tertentu seperti Orang Kelainan Upaya (OKU), golongan miskin dan miskin tegar, orang bergelandangan, kanak-kanak dan warga emas. Pelbagai bentuk bantuan diberikan kepada golongan terbabit seperti bantuan kewangan secara bulanan, bantuan peralatan, bantuan persekolahan anak, bimbingan perniagaan kecil-kecilan dan tempat perlindungan bagi mangsa-mangsa penderaan.
Demikian juga bantuan buku teks secara percuma, subsidi pembayaran yuran pengajian di Institute Pengajian Tinggi Awam (IPTA) serta  pemberian pelbagai bentuk subsidi yang telah sekian lama diberikan kerajaan adalah juga sebahagian daripada bentuk kebajikan yang disalurkan kerajaan kepada rakyat. Hari ini, rasionalisasi dan penstrukturan subsidi adalah bertujuan agar ia benar-benar sampai kepada golongan rakyat yang layak menikmatinya.
Dalam konteks perumahan rakyat, kerajaan telah menyediakan Program Perumahan Rakyat (PPR) yang bertujuan menjamin golongan setinggan dan mereka yang berpendapatan rendah memiliki rumah. Pada tahun 2010, pencapaian NKRA  berkaitan meningkatkan  infrastruktur luar bandar menunjukkan kerajaan telah membina dan membaik pulih sebanyak 16,926 buah rumah melalui Program Bantuan Rumah, membekalkan kepada sejumlah 35,291 isi rumah dengan bekalan air bersih di kawasan luar bandar, serta menyambungkan kepada seramai 27,209 isi rumah dengan bekalan elektrik luar bandar.
Usaha-usaha itu telah berjaya mengubah kehidupan dua juta rakyat di luar bandar, termasuk di perkampungan orang asli dan juga kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak. Di segi mempertingkat khidmat kesihatan,  kerajaan telah memperkenalkan konsep Klinik 1Malaysia. Ia merupakan pelan perkhidmatan rawatan perubatan ringan kepada penduduk, khususnya di kawasan bandar. Tujuan Klinik 1 Malaysia adalah untuk mengurangkan kesesakan pesakit luar di unit kemalangan dan kecemasan di klinik dan hospital kerajaan.
Lokasi klinik ini dilaksanakan di kawasan-kawasan kediaman atau perumahan rakyat dengan kadar bayaran RM1.00. Justeru, ianya dapat menjimatkan masa dan perbelanjaan pesakit yang memerlukan rawatan ringan. Selain itu, kira-kira 25 peratus (7.5 juta ) penduduk di kawasan pedalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak  yang berada  jauh dari pusat kesihatan boleh menikmati perkhidmatan dan rawatan kesihatan percuma melalui klinik bergerak 1Malaysia membabitkan perkhidmatan melalui udara, darat dan air.
Kesimpulan, pembangunan sosioekonomi negara adalah aspek penting dalam membentuk kesejahteraan, kebajikan dan kualiti hidup rakyat. Semua kumpulan dan komuniti di negara ini mendapat faedah daripada kebajikan sosial yang dilaksanakan kerajaan. Ia merupakan komitmen kerajaan untuk meninggikan taraf hidup rakyat . Justeru, negara kebajikan yang dikumandangkan oleh Pas di dalam muktamarnya tempoh hari adalah sesuatu yang sudah pun dibuat oleh kerajaan selama ini.

Monday, July 11, 2011

1 MALAYSIA VS BERSIH

Which Malaysia is PM Najib referring to in his catchy phrase 1Malaysia? The Malaysia I see him representing is one of tense tolerance always holding a precarious balance in check. A coalition of three main parties divided along racial lines.

Each takes care of its own community, each fights for the same pie for its community. On all sides of the racial divide in Najib's 1Malaysia there are routine threats, name-calling and extremists who insist on ketuanan Melayu.

The other side of Malaysia who came out in the tens of thousands this weekend during the Bersih 2.0 rally represented all segments of Malaysian society.

All races, all generations, all beliefs and religion walked together; all who believed in a more democratic Malaysia. It wasn't that the Chinese walked on one side of the street while the Malays walked on the other or that the Indians walked behind while the Malays walked in front.

We were all in one group singing our national anthem proudly. This was a dream come true that I had once learned in my siviks class in school at the age of 10.

Growing up in the Mahathir era, I never saw it in evidence, and in fact saw more segregation and suspicion and animosity amongst the races.

On Saturday, however, I saw the different races caring for one another. While sharing fresh water from a hose at Puduraya bus station, hosing one another down, a Malay brother shared some salt with me.

We put a pinch of salt each in our mouths, and smiled at each other through our eyes watering from the tear gas, and ran out again to confront the 'other side'. Had we not been pursued by the cops, and in different circumstances, we would have bersalam and hugged and sat down together for kopi tarik.

I even met many Chinese business owners, traditionally well-known for their kiasu-ness (play-safe attitude), last Saturday. Those who had supported change silently in 2008. Enough, they were saying now, braving the police; they too made their point in the march.

We have to reclaim Malaysia from those who are determined to oppress us to stay in power. I am sure that our Malaysia won the approval of our dear Bapa Malaysia and other Malay warriors of the past. He would have smiled approvingly and would have supported us that day.

MALAYSIA | Will have a generation of economically marginalized youth?

The unemployment rate in Malaysia came in at 3.4 percent in August of 2018, unchanged from the corresponding month of the previous year. ...