Thursday, March 19, 2015

GST VS RAKYAT

Kesan GST kepada Kos Kehidupan Rakyat Malaysia

Oleh:
Dr. Mohd Nazari Ismail[1] dan Ahmad Nizam bin Samsudin

Pengenalan dan Latarbelakang

Semasa pembentangan Belanjawan Kerajaan 2014 pada 25 Oktober 2013, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan rancangan kerajaan untuk melaksanakan Goods and Services Tax(GST) dan penghapusan Sales and Services Tax (SST) yang akan berkuatkuasa pada 1 April 2015.

Kerajaan menyatakan bahawa langkah tersebut adalah perlu kerana keadaan kewangan kerajaan adalah tenat. Ini terbukti apabila Syarikat Fitch, sebuah agensi ‘Rating’ menurunkan (downgrade) bon kerajaan ke tahap `Negatif’ pada bulan Julai 2013.[3]

Susulan dari itu telah timbul perdebatan sama ada langkah itu adalah adil kepada rakyat atau tidak serta sama ada ianya akan membebankan rakyat di masa akan datang.

Percukaian di Malaysia – SST dan GST

Jika sistem percukaian negara ini dilihat dengan lebih dekat,akan didapati rakyat Malaysia telah pun membayar cukai dalam bentuk SST yang menjadi sebahagian daripada kos barangan dan perkhidmatan semenjak tahun 1972 lagi. Beza antara GST dan SST ialah GST adalah cukai nilai tambahan atau ‘value added tax’ (VAT) yang dikenakan bagi setiap urusniaga yang berlaku. Kadar GST yang ditetapkan oleh kerajaan menentukan berapa banyak cukai yang ditanggung oleh pengguna.

Mengikut undang-undang, GST dikenakan ke atas setiap urusniaga kecuali urusniaga itu diberi pengecualian dari skop GST. Semua perkhidmatan atau barangan yang tidak diumumkan sebagai “dikecualikan” akan dikenakan GST. Walupun GST akan dikenakan pada setiap peringkat urusniaga, namun pada akhirnya pengguna membayar sekali sahaja kerana GST mempunyai mekanisma ‘Input tax credit’ dimana cukai yang dibayar oleh sesebuah firma dalam proses pembuatan dan pengagihan boleh dituntut balik. Cuma pengguna akhir sahaja yang tidak dapat meminta balik cukai yang dibayar. Di samping itu, hanya firma yang menjual barang atau perkhidmatan melebihi RM500,000 setahun diwajibkan mendaftar untuk mengenakan GST.

Perbezaan antara GST dan kaedah cukai SST boleh dilihat dalam Jadual berikut:Secara umumnya pakar-pakar percukaian di Malaysia bersetuju bahawa kaedah GST jika dilaksanakan akan membantu kerajaan untuk meningkatkan pendapatan cukainya dalam jangka panjang. Namun mereka berbeda pendapat berkenaan kesannya kepada pihak pengguna.

Alasan utama kepada hujah yang menyatakan GST tidak membebankan rakyat ialah kadar yang dikenakan adalah rendah iaitu 6% sahaja. Di samping itu, 40 kategori barangan asas tidak akan dikenakan cukai langsung. Ini termasuk beras, gula, susu tepung dan gandum. Di samping itu juga perkhidmatan yang diklasifikasikan sebagai penting seperti perkhidmatan kesihatan adalah dikecualikan dari cukai. Lagipun pelaksanaan GST juga bermakna SST akan dihapuskan.Akibatnya bagi sesetengah keluaran harga mungkin akan menurun kerana penghapusan cukai SST.  Ini kerana di bawah sistem SST sedia ada, pengguna bukan sahaja membayar cukai jualan, bahkan dalam kes minuman berkarbonat di hotel sebagai contoh, pengguna juga dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6 peratus yang dikenakan pihak hotel pula.Sebaliknya masalah cukai berganda ini tidak akan berlaku di bawah sistem GST kerana cukai yang dibayar pemilik hotel diperolehi semula dalam bentuk kredit cukai input dan tidak mewakili kos kepada hotel.

Namun terdapat pandangan lain yang menyatakan bahawa ada beberapa aspek pelaksanaan GST yang akan menghasilkan keadaan di mana harga barangan akan meningkat. Hujah utama mereka ialah dengan pelaksanaan GST, walaupun kadar cukai adalah lebih rendah dan banyak barangan dan keperluan asas adalah dikecualikan dari cukai, namun skop GST adalah lebih besar kerana melibatkan banyak aktiviti urusniaga.

Sebagai contoh kos menghasilkan alat keluaran seperti mesin, bahan pembungkusan, elektrik dan lain-lain semuanya akan dikenakan GST.  Akibatnya pengilang terpaksa menaikkan harga untuk menampung kenaikan kos akibat GST ini walaupun ianya melibatkan pengeluaran barangan asas.

Dalam erti kata yang lain, walaupun kadar cukai 10% sekarang (iaitu cukai jualan) akan dikurangkan menjadi 6% dibawah GST, hakikatnya sekarang hanya 6-7 perkhidmatan harian yang dikenakan cukai dan hanya 10–15 barangan harian yang digunakan dikenakan cukai. Namun di bawah sistem GST nanti 90% dari barangan dan perkhidmatan harian dikenakan cukai, walaupun pada kadar yang lebih rendah. Jadi, bebanan rakyat seharian menjadi semakin tinggi kerana semakin banyak barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar cukai.

Kos melaksanakan GST (seperti mencetak invois baru, membayar akauntan, kursus dan lain-lain) dianggarkan mencecah RM15,000 setahun bagi setiap syarikat. Perbelanjaan ini akan dimasukkan di dalam kos yang akan menaikkan harga. Ini akan memberi kesan kepada peningkatan harga sesuatu barang.

Akhir sekali apabila GST dilaksanakan nanti, 89% dari keluarga di Malaysia yang sebelum ini dikira tidak perlu membayar cukai kerana pendapatannya rendah, perlu membayar cukai GST secara tidak langsung. Malah, mereka juga tidak menikmati faedah dari penurunan cukai pendapatan kerana pendapatan mereka rendah.

Sebahagian besar rakyat Malaysia tergolong dalam kumpulan ini yang terpaksa menanggung cukai baru tetapi tidak pula mendapat faedah dari penurunan cukai sedia ada.

Berdasarkan perbincangan di atas, tidak hairanlah kenapa wujud perbedaan pendapat berkenaan sama ada GST akan meningkatkan kos kehidupan rakyat atau tidak.

Walau bagaimana pun kami berpendapat bahawa pandangan yang menyatakan bahawa pelaksanaan GST tidak akan menghasilkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan adalah tidak meyakinkan. Sebaliknya kami merasakan bahawa kenaikan harga asas masih akan pasti berlaku akibat fenomena kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan yang menyeluruh di dalam pasaran. Cuma kadar kenaikan harga mungkin tidak berapa tinggi buat masa terdekat memandangkan kadar cukai yang ditetapkan adalah hanya 6% buat masa ini.

Di samping itu, sistem GST yang memerlukan pengiraan cukai input dan output yang lebih teliti oleh peniaga akan menyukarkan mereka dalam memberi fokus kepada perniagaan utama mereka. Masalah kurang ketelitian cukai input dan cukai output ini mungkin akan menyebabkan peniaga lebih sukar untuk menganggar kos sebenar perbelanjaan perniagaan mereka dan ini menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga barang atau perkhidmatan mereka. Tambahan pula kos hal pentadbiran bagi mengurus pelaksanaan GST akan bertambah dan ini juga akan meningkatkan harga barang dan perkhidmatan. Akhir sekali, jika kadar cukai GST dinaikkan lagi (dari kadar 6% sekarang) dan melibatkan banyak lagi kategori barangan dan perkhidmatan, maka kos kehidupan rakyat sudah tentu akan meningkat lagi.

Rumusan

Pelaksanaan cukai SST atau GST sebenarnya tidak akan mampu menyelesaikan  masalah kewangan kerajaan serta masalah kenaikan harga barangan. Ini kerana punca kepada masalah adalah kombinasi banyak faktor termasuk sistem Riba yang diamalkan di negara kita serta perbelanjaan kerajaan yang tidak terkawal akibat amalan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan dan amalan korupsi yang berleluasa.

Oleh kerana itu kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha mengawal perbelanjaannya dengan menghapuskan amalan pembaziran dan amalan korupsi. Disamping itu kerajaan dan rakyat juga mesti mengorak langkah untuk membersihkan segala bentuk amalan riba dalam sistem ekonomi dan kewangan negara demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tuesday, January 20, 2015

DENGAN GST RAKYAT BOLEH JIMAT ?

Cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, Bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara.

GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional, hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif, efisyen, telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Dalam sebuah reaksi seorang pensyarah perakaunan dari UiTM berpendapat GST tidak membebankan dan akan menambahkan hasil negara.
Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan Kedua, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya. Ditambah lagi, dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual.

Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapura 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah – VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun depan (2010). Ini bermakna cukai itu akan berkuat kuasa sekitar Ogos atau September 2011.

Apa itu GST?

VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Lauré, untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan.

Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara – terutama US, mengenakan cukai jualan, biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah sama ada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara.

GST atau dalam Bahasa Inggeris Goods and Services Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan (consumption tax). Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan yang ada sekarang.

GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Lazimnya, pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan.

GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai.

Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan, pembuatan, kerjaya, persatuan atau kelab.

Harga bekalan yang dijual ditetapkan selepas mengambil kira GST. Organisasi perniagaan juga boleh menuntut kredit cukai bagi setiap GST yang telah dimasuk kira dalam bekalan yang dibeli untuk tujuan mengendalikan perniagaan. Kredit cukai ini dikenali sebagai “kredit cukai input”.
Bekalan yang dikecualikan cukai

Bagaimanapun, barangan atau perkhidmatan yang merupakan keperluan asas tidak dikenakan cukai. Di Australia, umpamanya, barangan dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai termasuk barangan makanan asasi (kecuali makanan tersedia, makanan bawa-balik, snek, alkohol dan minuman ringan), perkhidmatan kesihatan, ubat-ubatan, pendidikan dan penjagaan kanak-kanak, utiliti, barangan tertentu yang dibekalkan oleh pertubuhan amal dan agama, dan barangan dan perkhidmatan yang dieksport.

Pelaksanaan GST di negara ini merupakan satu langkah wajar memandangkan kebanyakan negara lain telah melaksanakannya. Di samping itu, jaminan kerajaan untuk mengecualikan cukai tersebut terhadap barangan dan perkhidmatan keperluan asas bertujuan untuk tidak membebankan pengguna berpendapatan rendah di samping mengelak berlakunya inflasi. GST hanya dikenakan kepada barangan atau perkhidmatan mewah yang mampu dibeli oleh pengguna berpendapatan tinggi. Di samping itu perniagaan kecil juga dikecualikan daripada GST.

Ada yang mengsyaratkan jika diuruskan dengan baik dengan kerjasama pelbagai pihak, GST mampu meningkatkan hasil negara melalui peningkatan kadar pematuhan cukai. Di samping itu, sistem ini juga dapat memastikan setiap perniagaan menyimpan rekod kewangan dengan lebih sempurna. Walaupun pelaksanaan sistem GST dianggap mencabar, tempoh yang selesa sebelum pelaksanaanya membolehkan setiap lapisan masyarakat diberi pengetahuan mengenainya.
‪#‎s14‬

Monday, December 29, 2014

புத்தாண்டே வருக புது தெம்பைத்தருக!

2014 ஆம் ஆண்டு நமக்கு மட்டும் அல்ல உலக நாடுகளையே உலுக்கி ஆட்டிய பல கசப்பான  நினைவுகளை விட்டு சென்றுள்ளது. குறிப்பாக நமது மலை நாட்டிற்கு பெறுத்த தாக்கத்தையும் சேதத்தை விட்டு சென்றுள்ளது. இருந்த போதிலும் மலேசியர்களுக்கே உண்டான மனத் திடமும் உறுதியும் அதில் இருந்து மீண்டு வர பல வழிகளில் போராடி வந்துள்ளனர் இன்னும் போராடிக்கொண்டுள்ளனர். 

யார் கண்ணாரு பட்டதோ , வெந்த புண்ணில் வேல் பாஞ்சியது போல ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நம்மை வந்து தாக்க அதை திடமாக எதிர் கொள்ளும் பலத்தை இறைவனிடம் பெற்று இணையாக ஈடு கொடுத்து வருகின்றோம். ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாடும் நிறைந்த சமூதாயத்தை உருவாக்க அனைத்து மலேசியர்களும் இன மத பேதம் இன்றி ஒரே குடையின் கீழ் இணைந்து செயல் பட இறைவன் தந்த வாய்ப்பாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

அரசியல் ரீதியில் நாம் அனைவருமே எதோ ஒர் இடத்தில் வலு இழந்து தான் கிடக்கின்றோம். நடந்தது நடந்ததாகவே இருக்க நடக்க இருப்பதை முன்னோக்கி சிந்தித்து செயல் பட துவங்க வேண்டும். கல்வி பொருளாதாரம் சொத்துடைமை என எத்தனையோ முக்கிய கூறுகளில் நாம் சிறந்து விளங்கிய பொற்காலங்கள் திரும்ப வேண்டும்.

2015 ஆம் ஆண்டு நமது சமுதாயத்தின் விடிவு காலமாகவும் அடுத்த தலைமுறையின் முன்னேற்ற படிகளாகவும் பயன் பட வேண்டும். முன்னேற்றத்தை ஒன்றை முதன்மையாக கொண்டு செயல் பட தொடங்குவோம். பிறக்க இருக்கும் 2015 ஆம் ஆண்டு அனைவருக்கும் சிறந்த ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துக்கள்.

Thursday, October 16, 2014

UNSC| KEANGOTAAN MALAYSIA DALAM MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU

 http://www.un.org/en/sc/img/banner_sc.jpg
Di bawah Piagam ini, Majlis Keselamatan mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Ia mempunyai 15 ahli, dan setiap ahli mempunyai satu
undi. Di bawah Piagam ini, semua negara anggota berkewajiban untuk mematuhi keputusan Majlis.

Majlis Keselamatan mengambil memimpin dalam menentukan adanya ancaman kepada keamanan
atau perbuatan pencerobohan. Ia menyeru pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya
dengan cara damai dan mencadangkan kaedah penyesuaian atau syarat-syarat penyelesaian. Dalam
beberapa kes, Majlis Keselamatan boleh mengambil jalan keluar dengan mengenakan sekatan atau membenarkan penggunaan kekerasan untuk mengekalkan atau memulihkan keamanan    dan keselamatan antarabangsa.

Majlis Keselamatan juga mengesyorkan kepada Perhimpunan Agung pelantikan Setiausaha Agung dan kemasukan ahli baru ke PBB . Dan bersama-sama dengan Perhimpunan Agung, ia memilih hakim-hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa.


BUKAN KERANA ANWAR| Rakyat Serang Facebook Anwar


Apakah Rakyat Malaysia semakin Celik Politik atau Bosan dengan arena Dramatic Pro Pakatan. Insiden semalam membuktikan ada Sesuatu yang menarik telah berlaku semalam di laman Facebook milik Dato’ Seri Anwar Ibrahim apabila post beliau yang mengajak rakyat turun berhimpun di Istana Kehakiman Putrajaya pada 28 dan 29 Oktober ini dengan tema Rakyat Hakim Negara tidak mendapat sokongan.

Dulu cerita mula dengan REFORMASI, kemudian ditukar kepada JOM UBAH  serta merta dijadikan INI KALILAH Yang terbaruLANGKAH KAJANG| DARI KAJANG KE PUTRAJAYA, Tidak seperti zaman reformasi pada 1998, penyokong-penyokong Anwar pantang dicuit, akan bermati-matian membela idola mereka dengan pelbagai hujah. Namun kini sebaliknya berlaku.

Zaman keagungan UN-WAR telah luntur sejak kebelakangan ini. penyokong-penyokong beliau sendiri dengan lantang menyuarakan pandangan mereka yang mahukan isu ini diselesaikan oleh beliau sendiri tanpa perlu mengheret rakyat. Membuang masa dan tenaga semata-mata mempertahankan masalah peribadi beliau.

Sendiri buat sendiri tanggung. Kes yang telah berlarutan sekian lama membuatkan penyokong beliau sendiri meluat dengan sikap cakap tak serupa bikin dan jelas menunjukkan bahawa beliau takut pada bayang-bayang sendiri. Berani kerana benar takut kerana salah. Mudah nak hadam apa sebenarnya yang Anwar takutkan.

Satu fenomena baru. Anwar tidak lagi menerima sokongan seperti sebelumnya. Penyokong beliau semakin sedar, untuk memilih seorang pemimpin, kualiti moral amat dititik beratkan apatah lagi Malaysia sememangnya diiktiraf seantero dunia sebagai sebuah Negara Islam.


p/s: Bukan Semua boleh tertipu dengan gelagat lucu dan sentimental ANDA!!!!

Tuesday, October 14, 2014

BAJET 2015 | Ringkasan Bajet 2015 Highlight Malaysia : Intipati Kandungan Bajet

Malaysia Budget 2015 Highlight : Pembentangan Budget 2015 telah pun diumumkan kepada semua. Peruntukkan berjumlah ratusan billion mula diumumkan kepada setiap kementerian dan kumpulan sasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia.
Setelah dikira dengan tujuan asal kerajaan melalui pembentangan Budget 2015 kali ini lebih kepada mahu mengurangkan defisit fiskal yang paling utama dan dalam pada masa yang sama mahu meningkat pendapatan dan kantung kerajaan Malaysia, akhir terdapat beberapa pengumuman-pengumuman penting yang Berita Semasa ingin rakaman bersama untuk diperbincangkan pada laporan berita kali ini :

 • Kerajaan Malaysia mahu mengurangkan defisit fiskal kepada 3.0% pada tahun 2015 melalui jangkaan 3.5% pada tahun 2014 ini. Sama-sama kita nantikan azam kerajaan pada masa akan datang. Berjaya atau tidak?
 • Budget 2015 Malaysia memperuntukkan sejumlah RM273.9 bilion, berlaku kenaikan peruntukkan sebanyak RM9.8 bilion
 • Daripada pembentangan Budget 2015 Malaysia ini, RM50.5 telah pergi kepada bajet pembangunan
 • Melibatkan bajet perbelanjaan mengurus, pembayaran kepada keluarga besar kakitangan awam di Malaysia adalah terbesar apabila menjangkau RM65.6 bilion
 • Dan….kerajaan Malaysia dijangka akan mampu mengaut dana sejumlah RM235.2 bilion pada tahun 2015 kelak, yang mana berlaku kenaikan sebanyak RM10.2 bilion

Malaysia Bajet 2015 Cukai

 • Kadar cukai pendapatan individu turun 1%-3% mata peratusan
 • Kadar cukai pendapatan perseorangan untuk paras maksimum naik daripada pendapatan lebih RM100,000 kepada pendapatan lebih RM400,000
 • Kadar cukai pendapatan individu turun daripada 26% kepada 24%, 24.5 dan 25%
 • Kadar cukai pendapatan koperasi turun 1%-2% mata peratusan bagi tahun taksiran 2015
 • Kadar cukai pendapatan syarikat turun 1 mata peratusan bagi tahun taksiran 2016
 • Kadar cukai pendapatan syarikat kecil dan serdahana turun 1 peratusan bagi tahun taksiran 2016

Malaysia Budget 2015 Subsidi

 • Berdasarkan laporan Ekonomi, kerajaan Malaysia akan mengurangkan jumlah perbelanjaan subsidi dan bantuan tunai yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia sebanyak 7% daripada RM40.6 kepada hanya RM37.7 bilion pada tahun 2015
 • Mekanisme pemberian subsidi minyak akan dirombak dan akan diumumkan tidak lama sahaja lagi supaya hanya diberikan kepada golongan yang “berhak” sahaja

Malaysia Bajet 2015 : Usahawan

 • Tekun diberikan bajet sejumlah RM350 juta untuk kegunaan usahawan bumiputera
 • Ekuinas mendapat RM600 juta bagi meningkatkan jumlah pemilikan bumiputera dama syarikat swasta dan GLC
 • Tambahan RM30 juta bagi skim SUPERB ( Bumiputera Entrepreneurs Startup Scheme)

Malaysia Budget 2015 Majikan Swasta

 • Potongan cukai 2x ke atas perbelanjaan program intership
 • Potongan tambahan atas belanja latihan sijil dan kelayakan profesional
 • Potongan cukai 2x atas biasiswa pengajian sijil vokasional dan teknik

Malaysia Budget 2015 Pendidikan

Insentif Bayaran Pinjaman PTPTN
 • Bayaran penuh sekaligus sebelum 31 Mac 2015 ada diskaun 20%
 • Bayar balik tanpa henti Januari 2015-Disember 2015 dapat rebet 10%
Simpanan Pendidikan
 • Geran sepadan SSPN diperluskan kepada pencarum dengan pendapatan isi rumah RM4,000
 • * Geran sepadan sedia ada tidak lebih RM10,000

Malaysia Budget 2015 Sabah & Sarawak

 • RM27 bilion untuk Lebuh Raya Pan Borneo 1,663, 936km di Sarawak 7 727 km di Sabah
 • Klinik Kesihatan di Tenom, Sabah & Lubok Antu, Sarawak
 • Naik taraf Hospital Tawau
 • Kemudahan rawatan kanser di Hospital Wanita & Kanak-kanak di Likas, Sabah
 • 943 juta untuk 635km jalan luar bandar

Malaysia Budget 2015 Perkhidmatan Awam

 • Semakan 252 skim perkhidmatan sedia
 • Bantuan bulanan sebanyak RM300 sebulan kepada pegawai & kakitangan kontrak KEMAS, JASA, JPNIN, JAKIM dan seranta FELDA
 • Had kelayakan pinjaman perumahan dinaikkan – Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia
 • RM500 juta untuk baik pulih dan selenggara kuarters tentera, polis, guru, dan kakitangan kesihatan
 • RM105 juta untuk selenggara kuarters kerajaan di bawah program Mybeautiful Malaysia
 • Bonus penjawat awam Bajet 2015 bonus setengah bulan gaji
 • Bantuan khas RM250 kepada pesara kerajaan
 • Bayaran bonus penjawat awam & pesara kerajaan pada Januari 2015

Malaysia Budget 2015 Kos Sara Hidup

 • Bantuan RM100 kepada pelajar sekolah
 • Baucar Buku 1Malaysia (BB1M 2015) : RM250
 • BR1M 4.0 2015 bagi isi rumah kurang RM3,000 : RM950
 • BR1M 4.0 2015 bagi isi rumah antara RM3,000 – RM4,000 : RM750
 • BRiM 4.0 2015 bagi bujang pendapatan kurang RM2,000 : RM350
 • Skim Khairat Kematian RM1,000 ganti insuran BR1M

Malaysia Budget 2015 Ahli Parlimen

 • Kenaikan elaun ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara naik kepada JUSA C
 • Manakala gaji dan elaun bagi YDP Dewan Rakyat & Dewan Negara serta timbalan akan naik

Malaysia Budget 2015 Belia

 • Skim Perumahan Belia diperkenalkan bagi pembelian rumah di bawah RM500,000 melibatkan golongan berumur 25-40 tahun yang sudah berkahwin dan pendapatan isi rumah pula kurang daripada RM10,000 bagi tempoh pembiayaan sekitar 35 tahun

Malaysia Budget 2015 Hartanah

 • RM1.3 bilion bagi 80,000 unit rumah PR1MA
 • Syarat disemak semula kepada had pendapatan isi rumah RM10,000 (meningkat dari RM8,000).
 • Skim sewa beli untuk golongan yang tidak mendapat pembiayaan bank.
 • RM644 juta untuk membina lebih banyak Projek Perumahan Rakyat.
 • Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) akan membina 12,000 unit Rumah Mesra Rakyat, 5,000 unit Rumah Idaman Rakyat dan 20,000 unit Rumah Aspirasi Rakyat di tanah milik sendiri

Thursday, July 24, 2014

BORANG MAKLUMAT BALIK KAMPUNG | DOWNLOAD #PDRMBORANG MAKLUMAT BALIK KAMPUNG : Bagi tujuan meningkatkan keselamatan masyarakat yang pulang ke kampung semasa musim perayaan, PDRM telah mengadakan satu program keselamatan balik kampung yang bertujuan mencegah kegiatan jenayah semasa penduduk-penduduk kawasan berkenaan meninggalkan rumah mereka untuk pulang ke kampung bagi cuti perayaan. Oleh itu satu borang yang dinamakan 'Borang Maklumat: Balik Kampung' disediakan untuk diisi pemilik kediaman yang akan pulang dan bercuti sempena musim perayaan dan mengembalikannya kepada Balai Polis di kawasan mereka, bagi memudahkan pihak polis membuat pemantauan dan rondaan. Sila klik untuk muat turun borang : http://trafik.rmp.gov.my/copsportal/

Suruhanjaya Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM) semalam telah mengumumkan pertukaran seramai 83 pegawai kanan polis, yang berkuat kuasa serta-merta #PDRM

Saturday, July 19, 2014

#MH17 விபத்தை போர் குற்றமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட வேண்டும்!!மனிதாபிமானமற்ற முறையில் MH17 விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்திய பயங்கரவாதிகளையும் இதற்கு உருதுணையாக இருந்தவர்களையும்  நீதிக்கு முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும். இந்த விபத்தை போர் குற்றமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

298 பயணிகளை  ஏற்றிக்கொண்டு மலேசியா திரும்பிக்கொண்டிருந்த  மலேசியாவிற்கு சொந்தமான MH17 விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது எனும் செய்தி அறிந்து மனம் உடைந்துப்போனது. சபாவில் சூலு  கிளர்ச்சிக்காரர்களின் ஊடுருவல், பிறகு MH370  வானில் மாயமானது பின்னர் சபா செமாபொல் தீவில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி சண்டையிட்ட்து என தொடர்ந்தால் போல் பல தொடர் இன்னல்கள் நம் நாட்டிற்கு வந்தவாரு இருந்துகொண்டிருக்கும் வேளையில் இந்த MH17 விமான விபத்து அனைத்து மலேசியர்களையும் ஆழ்ந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வானில் பறந்து கொண்டிருந்த MH17 விமானத்தை காரணமின்றி சுட்டு வீழ்த்தியவர்களின் நோக்கம் தான் என்னவாக இருந்திருக்க கூடும். கொடூரமான முறையில் இந்த மனிதானிமானமற்ற  செயலை செய்த நாசக்காரர்களை உலக  நீதிமன்றத்திடம் முன் நிறுத்தி தகுந்த நீதியை வழங்க வேண்டும்.
பலம் வாய்ந்த நாடுகளின் சண்டையில் சிதறிப்போவது ஏனோ சிறிய நாடுகள் தான், உடனடியாக ஐ.நா போர்குற்ற விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இல்லையேல் இவர்களின் ஆணவதாண்டத்தில் மேலும் பல பாவ மற்ற மக்களையும் பச்சிளங்குழந்தைகளையும் நாம் இழக்க நேரிடும். இதுவரையில் ஐ.நா அமைதியாக இருந்தது போதும் ஒரு முறையாவது மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கட்டும்.